Постійні комісії Вченої ради: потужний старт

Кінець минулого року став часом підбиття підсумків перших місяців роботи оновленої Вченої ради університету й окреслення основних напрямів її подальшої діяльності. У присвяченій цьому нараді, яка відбулася 13 грудня, взяли участь ректор КПІ Михайло Згуровський, голова Вченої ради  університету Михайло Ільченко, заступник голови Вченої ради Петро Киричок, секретар Вченої ради Анатолій Мельниченко, голови постійних комісій Вченої ради, їхні заступники та секретарі комісій.

Рішення про створення в структурі Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського постійних комісій за напрямами було прийнято у вересні цього року. Воно було продиктоване необхідністю вдосконалення системи управління науково-дослідною діяльністю університету й забезпечення всебічного опрацювання питань, які виносяться на розгляд Вченої ради, та  підготовки пропозицій щодо тих або інших рішень, які науковці університету ухвалюють на її засіданнях.

Як повідомив голова Вченої ради університету академік НАН України Михайло Ільченко, утворено 9 постійних комісій, до складу яких було обрано 70 членів Вченої ради. Це комісії з освітньої діяльності (голова Володимир Тимофєєв, заступник голови Олександр Павлов, секретар В'ячеслав Пряміцин), з атестації наукових кадрів (голова Василь Струтинський, заступник Леонід Уривський, секретар Оксана Тверда), з наукової та інноваційної діяльності (голова Ольга Лінючева, заступник Сергій Войтко, секретар Олена Савич), науково-технічна комісія (рада) з розгляду спеціальних питань (голова Сергій Воронов, заступник Микола Бобир, секретар Олена Савич), комісія з експертно-правових питань (голова Володимир Ванін, заступник Олександр Яндульський, секретар Анатолій Мельниченко), комісія з міжнародних зв'язків (голова Геннадій Варламов, заступник Микола Дудкін, секретар Тетяна Тодосійчук), комісія з питань етики та академічної доброчесності (голова Оксана Бруй, заступник Юліана Лавриш, секретар Анатолій Мельниченко), комісія з економіки та фінансів університету (голова Іван Дичка, заступник Руслан Антипенко, секретар Тетяна Киричок) та комісія з підготовки пропозицій до законодавчих і нормативних документів (голова Світлана Бевз, заступник Світлана Подоляк, секретар Роман Каваценко).

До роботи постійних комісій також залучено ще 35 фахівців університету. Тож усього у складі цих комісій працюватимуть 105 науковців, які представлятимуть різні факультети, інститути та інші підрозділи КПІ.

 "Нині ми працюємо над удосконаленням діяльності університету. Після багатьох обговорень з колегами ми дійшли висновку, що за прикладом державної влади маємо поліпшити роботу "виконавчої гілки" нашої структури управління, тобто ректорату, і "законодавчої" – тобто Вченої ради. Наша "законодавча гілка" є особливою. Потенціал її важко переоцінити. Ресурс Вченої ради є дуже потужним. Але він не був спрямованим на найважливіші стратегічні проблеми, що їх університет має вирішувати. Дійсно, члени Вченої ради, представники окремих наукових шкіл, факультетів, кафедр є носіями колосальних знань і досвіду, проте для спільної роботи збиралися раз на місяць. Потім розходилися й поверталися до власної діяльності. І синергетичного ефекту на постійній основі ми від них не отримували, – сказав Михайло Згуровський. –  Тому було внесено низку пропозицій щодо поліпшення нашої структури. Перше – розділити повноваження ректора і голови Вченої ради, друге – створити в складі Вченої ради постійні комісії за найважливішими напрямами її діяльності. Вважаю, що це рішення було правильним і ми відразу побачили його позитивні результати".

Серед цих результатів, за словами ректора, – активна участь членів постійних комісій Вченої ради в підготовці проєкту закону про космічну діяльність, який був проголосований у Верховній Раді України й який вже підписав Президент; участь окремих членів комісій у роботі над законопроєктом про державне оборонне замовлення (нині він перебуває на стадії розробки в Офісі Президента);  участь у роботі над законопроєктом про Державне агентство оборонних проєктів тощо. І це лише на рівні держави. Утім, як наголосив Михайло Згуровський, постійні комісії Вченої ради працюють і над суто університетськими завданнями, пов'язаними зі змінами у вимогах до підготовки фахівців і напрацюванням відповідної стратегії діяльності нашого вишу в цих умовах. 

Насамкінець учасники наради обговорили основні завдання постійних комісій щодо забезпечення успішної роботи Вченої ради та реалізації Стратегії розвитку університету на 2020–2025 роки.