Національний день охорони праці

Міжнародна організація праці (МОП), прагнучи привернути увагу світового співтовариства до створення належних умов праці для людини за принципом пріоритетності її життя та здоров'я, щороку відзначає Всесвітній день охорони праці.

Згідно з Указом Президента України від 18 серпня 2006 року встановлено Національний день охорони праці, який відзначається щороку 28 квітня і проводиться в організаціях усіх форм власності та галузей економічної діяльності України.

Головною метою державної політики України у сфері охорони праці є збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. За будь-яких обставин конституційне право працівника на належні, безпечні та здорові умови праці повинно забезпечуватися та бути предметом особливої турботи та контролю держави.

Завданням цієї широкомасштабної акції є привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання та громадських організацій до фактичного стану безпеки й умов праці в галузях, на конкретних підприємствах та в організаціях.

Найактуальнішим питанням у системі охорони праці та промислової безпеки є посилення відповідальності керівників виробництва за невиконання вимог безпеки, невирішення спектру соціальних питань.

Зважаючи на пріоритетність життя і здоров'я людей, роботодавці не повинні заощаджувати на створенні здорових і безпечних умов праці на підприємствах, скорочувати кількість фахівців, які опікуються цими проблемами.

З нагоди проведення Тижня охорони праці проводиться комплекс масових акцій на державному, галузевому, регіональному та виробничому рівнях – семінарів, конференцій, виставок, дискусійних круглих столів тощо.

В університеті відділом охорони праці та структурними підрозділами розробляються плани заходів, присвячені Тижню охорони праці, щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві і професійним захворюванням, підвищення рівня безпеки та умов праці.

Кожна людина, яка працює на виробництві, підпадає під певні ризики, починаючи від найбільш небезпечних секторів економіки, якими є промислове виробництво та будівництво, і закінчуючи відносно безпечною сферою послуг.

Актуальним завданням у сфері охорони праці та промислової безпеки є управління ризиками виникнення нещасних випадків та аварій на виробництві та профілактика, які є обов'язковими складовими системи управління охороною праці на підприємстві.

Конкретна робота з відзначення Дня охорони праці сприятиме усуненню або зменшенню ризиків для життя та здоров'я працівників університету, вирішенню проблем охорони праці, які є ще в наявності.

Спільною роботою адміністрації та профкому університету, відділу охорони праці, керівників та відповідальних осіб з питань охорони праці структурних підрозділів разом з головами профбюро необхідно досягти головної мети у поточному році – відсутності виробничого травматизму в структурних підрозділах університету та зменшення травматизму у невиробничій сфері.

Інформація служби охорони праці НТУУ "КПІ", за матеріалами журналу “Охорона праці”, №4, 5 2009; №4 2011