[до 19.01.2020] Оголошується конкурс на заміщення посад

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення в газеті "Київський політехнік". Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, відділ кадрів, кімната 243.

Київський політехнік № 39 від 19.12.2019

на заміщення вакантних посад завідувачів кафедр (д. н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:
– кафедри прикладної математики;
– кафедри біобезпеки і здоров'я людини;
– кафедри трансляційної медичної біоін¬женерії;
– кафедри системного програмування і спе¬ціалізованих комп'ютерних систем.
на заміщення вакантної з 10.01.2020 р. посади завідувача кафедри (д. н., проф.,
науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:
– кафедри теоретичної електротехніки.
на заміщення вакантної з 28.01.2020 р. посади завідувача кафедри (д. н., проф.,
науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:
– кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей.
на заміщення вакантних з 03.03.2020 р. посад завідувачів кафедр (д. н., проф.,
науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:
– кафедри психології і педагогіки;
– кафедри соціології.
на заміщення вакантної з 01.01.2020 р. посади професора (д. н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:
– кафедри фізико-хімічних основ технології матеріалів.
на заміщення вакантних посад доцентів (канд. наук, доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), старших викладачів (канд. наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри), асистентів по інститутах, факультетах, кафедрах:

Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра технології машинобудування
доцентів – 1
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра інженерної екології
старших викладачів – 1
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра автоматики та управління в технічних системах
доцентів – 1
Теплоенергетичний факультет
Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів
асистентів – 1

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.
Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, загальний відділ, кімн. 163; тел. 204-82-82. Університет житлом не забезпечує.

Київський політехнік № 36 від 28.11.2019

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення посади директора інституту (науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю інституту)
– Інститут аерокосмічних технологій;
на заміщення вакантної з 03.02.2020 р. посади декана факультету (науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю факультету)
– факультет соціології і права;
на заміщення вакантних посад професорів (д. н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:
– кафедри репрографії,
– кафедри телекомунікацій;
на заміщення вакантних з 02.03.2020 р. посад професорів (д. н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:
– кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки,
– кафедри інформаційної безпеки,
– кафедри акустики та акусто¬електроніки;
на заміщення вакантних з 05.03.2020 р. посад професорів (д. н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:
– кафедри теплотехніки та енергозбереження,
– кафедри електромеханіки;
на заміщення вакантних посад доцентів (канд. наук, доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), старших викладачів (канд. наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри), асистентів по інститутах, факультетах, кафедрах:
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра технології машинобудування
старших викладачів – 1
Факультет біотехнології і біотехніки
Кафедра промислової біотехнології
доцентів – 1
Факультет соціології і права
Кафедра філософії
доцентів – 2
Інженерно-хімічний факультет
Кафедра екології та технології рослинних по¬лімерів
доцентів – 2
Інститут аерокосмічних технологій
Кафедра авіа- та ракетобудування
старших викладачів – 1
Приладобудівний факультет
Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем
доцентів – 1
Факультет електроенерго¬техніки та автоматики
Кафедра відновлюваних джерел енергії
доцентів – 2
Факультет лінгвістики
Кафедра англійської мови техніч¬ного спря¬мування №2
старших викладачів – 1
на заміщення вакантної з 08.01.2020 р. посади викладача по факультету, кафедрі:
Факультет лінгвістики
Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
викладачів – 1

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.
Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, загальний відділ, кімн. 163; тел. 204-82-82. Університет житлом не забезпечує.