Андрію Єлисейовичу Бабенку – 80!

2 червня виповнилося 80 років д.т.н, професору, в.о. завідувача кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ Андрію Єлисейовичу Бабенку.

А.Є.Бабенко народився 2 червня 1936 р. у с. Хмільове на Кіровоградщині. У 1964 р. закінчив механіко-машинобудівний факультет Київського політехнічного інституту. У 1964–1966 рр. працював асистентом кафедри опору матеріалів, у 1966–1969 рр. навчався в аспірантурі при КПІ. У 1972 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "Опір матеріалів" у спеціалізованій вченій раді Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР. У 1972–1975 рр. – старший викладач, з 1976 – доцент. У 1996 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю "Динаміка і міцність машин" у спеціалізованій вченій раді НТУУ "КПІ". З 1998 р. – професор кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів.

А.Є.Бабенко є відомим в Україні та СНД ученим у галузі динаміки і міцності машин. Він виконав дослідження малоциклової втоми, в галузі чисельних методів визначення напружено-деформованого стану при статичних і вібраційних навантаженнях. Під його керівництвом та за його участю розроблена методика визначення напружено-деформованого стану та динамічних характеристик елементів машинобудівних конструкцій, літальних, космічних та глибоководних апаратів. Він розробив єдиний методологічний підхід в дослідженні вимушених коливань елементів машинобудівних конструкцій та інструменту під дією інтенсивних вібраційних навантажень та виборі їх оптимальних конструктивних параметрів.

А.Є.Бабенко опублікував понад 150 наукових праць, у тому числі "Застосування і розвиток методу координатного спуску в задачах визначення напружено-деформованого стану при статичних та вібраційних навантаженнях" (2005, у співавторстві), "Дисковий інструмент з нерівномірним кроком зубців" (2008, у співавторстві). Він також підготував до друку перший український підручник "Теорія пружності" для студентів механічних спеціальностей і "Збірник задач з опору матеріалів" (2008, у співавторстві). Під його керівництвом підготовлено дев'ять кандидатів і один доктор технічних наук.

У 1998 році Андрій Єлисейович отримав звання "Відмінник освіти України". У 2003 р. за багаторічну сумлінну працю був нагороджений Грамотою міністра освіти і науки України. У 2006 році йому присвоєно звання "Заслужений працівник освіти".

А.Є.Бабенко  бере активну участь у  громадському житті кафедри та інституту, користується заслуженим авторитетом та повагою серед колег і студентів.

Колектив ММІ вітає шановного Андрія Єлисейовича з ювілеєм і бажає йому здоров’я,  довголіття і всіляких гараздів!