Звіт голови профкому Михайла Безуглого про виконання Колективного договору Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" за період з квітня 2019 р. по квітень 2020 р.

Шановні працівники університету ! За виняткових обставин, що склалися в країні внаслідок організації протидії поширенню коронавірусу, цьогорічні звіти проводяться в дистанційній формі. Проте робота та функціонування університету здійснюються у штатному, хоча й видозміненому, вигляді. Викладачі продовжують навчати, вдосконалюють свої дистанційні курси та запроваджують нові форми віддаленого контролю.

З огляду на поточну соціально-економічну ситуацію, 2019 рік та особливо початок року 2020-го виявилися доволі напруженими. Оновлення уряду наприкінці серпня 2019 року негативно позначилося на законодавчих ініціативах щодо регулювання трудових взаємовідносин та профспілкової діяльності, що було підготовлено і схвалено. Очевидна некомпетентність та поспіх у представленні цілої низки "нових" законопроєктів про працю викликали потужний спротив національних профспілок різних галузей та рівнів, Міжнародної організації праці, а також закордонних організацій. Право роботодавця звільнити працівника з власної ініціативи (без будь-яких обґрунтованих причин) або будь-якого часу розірвати короткостроковий трудовий договір, попередивши працівника про це за 3 календарні дні; можливість укладати трудові договори з нефіксованим робочим часом; відсутність заборони на звільнення одиноких матерів; запровадження доплати за понаднормову роботу, у святкові та вихідні дні в розмірі 20%, а не в подвійному, як дотепер; необмежене застосування понаднормових робіт; скасування окремих видів відпусток; скасування гарантій щодо вихідних днів; встановлення розміру мінімальної заробітної плати нижче від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – ось далеко не вичерпний перелік пропозицій, якими уряд хотів "покращити" життя працюючих українців. Безпрецедентний тиск, Профспілкове віче та "Хвиля гніву", що прокотилася  усіма обласними центрами України та столицею, стали причиною спочатку відтермінування розгляду, а згодом і відкликання законопроєктів як таких, що не сприймаються суспільством і не мають очевидного економічного підґрунтя.

Іншим неприємним сюрпризом на початку нового року стало призупинення дії Постанови Кабінету Міністрів України № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки", яка й не встигла вступити в силу. Нині поновлення дії постанови заплановане на 1січня 2021 року, проте вже зараз є очевидним, що реалізація гарантій працівників освіти на гідний розмір оплати праці з урахуванням сучасних реалій не здійсниться. Чергова криза – чергове урізання видатків на освіту.

Ці обставини і є причиною, чому профком КПІ ім. Ігоря Сікорського значну частину свого часу приділяє відстоюванню позиції працівників університету в органах державної влади та на національному рівні. 29 жовтня біля стін Верховної Ради зібралося понад 20 тисяч освітян під орудою КМОППіНУ з вимогою відкликати законопроєкти про нові критерії фінансування вищої школи. Солідарну підтримку акції надали освітяни всієї країни, і це дозволило нам усім впевнено та швидко досягти поставленої мети.

Натомість пришвидшеними темпами, без урахування позицій трудових колективів, уряд запровадив "формульний" підхід у фінансуванні закладів вищої освіти. Причому цією формулою він прив'язав видатки на утримання корпусів, прибирання території університетів, тепло в приміщеннях узимку до досягнень вишів у науці та публікаційної активності. Але ж адміністративні будівлі органів державної та місцевої влади утримуються за окремими статтями бюджетів і не залежать від позиції країни або місця в міжнародних рейтингах! Утім, як і зарплати чиновників… Від науково-педагогічних працівників можна вимагати рейтингових публікацій, а базове фінансування науки при цьому не здійснювати – такі українські інновації.

У зв'язку з суттєвою оптимізацію програм освітньої діяльності на кафедрах та відповідною акредитацією, що буде проведена незалежним Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, профком відслідковуватиме неухильне дотримання законодавства та соціальної справедливості при розгляді питання скорочення співробітників або переведення їх на неповні ставки. Практика, коли деякі кафедри, інколи під тиском, йдуть на рівномірне зниження ставок усім працівникам незалежно від їхніх показників діяльності, повинна відійти у минуле. Особливу увагу слід приділити контролю за збереженням молоді та найбільш рейтингових за міністерськими критеріями викладачів на повних ставках посадових окладів НПП.

За багаторічною традицією, колдоговірна кампанія почалася в університеті наприкінці грудня, коли було створено комісію для перевірки виконання діючого та укладення нового Колективного договору. До складу комісії увійшли 20 представників адміністрації та профспілкових комітетів працівників і студентів. Практику децентралізованих домовленостей було збережено і при колдоговірній кампанії на факультетах, у навчально-наукових інститутах та структурних підрозділах. Конференції та збори трудових колективів відбулися на всіх факультетах/інститутах, окрім ММІ та ПБФ, де їх відтерміновано через запровадження карантину.

Цьогорічні звіти проректорів і головного бухгалтера були розглянуті та схвалені на засіданнях Вченої ради університету в січні-березні. Таким чином, більшість керівників підрозділів університету відзвітували про свою роботу за рік, як того вимагає чинне законодавство.

Підбиваючи підсумки виконання положень колективних договорів підрозділів та загальноуніверситетського Колективного договору, можна констатувати, що їх розділи в цілому виконані, про що свідчать відповідні акти, підписані представниками адміністративної та профспілкової сторін. Угода з охорони праці виконана в цілому, окрім пункту 9, що стосується ремонтів туалетів у навчальному корпусі №22. Цей пункт перенесено до Угоди з охорони праці на наступний період.

Фінансування університету за захищеними статтями у 2019 році було стабільним, окремі підрозділи поліпшили свої показники надходження по спецфонду. Заробітна плата виплачувалася своєчасно і в повному обсязі. Відповідно до Положення виплачувалися надбавки за наукові ступені та вчені звання, а також за вислугу років.

Статутну діяльність профкому впродовж останнього року було спрямовано на реалізацію заходів матеріальної підтримки, соціального та правового захисту, представлення інтересів працівників у комісіях та радах університету, організацію культурно-масових та спортивно-масових заходів і, звичайно ж, оздоровлення співробітників і членів їх родин. Це є особливо важливим з огляду на суттєве зростання кількості днів тимчасової втрати працездатності серед працівників університету. Так у 2019 році, порівняно з попереднім, кількість таких днів зросла майже на 14%.

Загалом понад 480 політехніків скористалися минулого року можливістю в літній період відпочити в оздоровчих комплексах університету, показавши зростання порівняно з позаминулим роком майже на 20%. Консолідація зусиль адміністрації та профкому дозволила здешевити вартість путівок на 1100 гривень працівникам, їх дітям та онукам. Цього року питання літнього оздоровлення на університетських базах у зв'язку з карантинною ситуацією залишається відкритим, але у будь-якому разі при зростанні вартості путівок зросте і розмір компенсації. У 2019 році продовжувалась підтримка матеріально-технічної бази оздоровчих підрозділів університету. Було придбано різноманітного інструменту та обладнання для "Маяка" і "Політехніка" на загальну суму понад 60 тис. грн.

Минулого року профком за рахунок власного ресурсу продовжував реалізацію програми санаторно-курортного лікування для працівників університету відповідно до медичних показників. 49 осіб отримали 50% знижку на  відновлювальний курс 12-14 днів в санаторіях Київщини, Моршина, Куяльника, Хмільника, Миргорода, Трускавця та інших. Організаційну підтримку здійснювала комісія з соціального страхування та оздоровлення.

Завдяки співпраці з мережею туристичних комплексів "Відпочинок цілий рік" працівники КПІ ім. Ігоря Сікорського та члени їх родин змогли скористатись туристично-екскурсійними турами у Ворохту та Трускавець з п'ятдесятивідсотковою  знижкою.

Дитячий відпочинок було організовано в таборах "Сонячний берег" в Одеській області та "Верховина" Івано-Франківської області для 40 дітей працівників університету за путівками, наданими Київською міською організацією профспілки на загальну суму понад 380 тисяч гривень. Батьківська плата при цьому складала 20%. Завдяки ініціативі профкому було відновлено санаторно-курортне лікування в санаторіях для матері і дитини в оздоровчому закладі "Медик" в Одеській області. Влітку 2019 року 10 путівок було надано працівникам КПІ ім. Ігоря Сікорського та їх дітям.

Традиційно працівники університету мали можливість підтримати фізичну форму та безоплатно скористатися оздоровчими можливостями Центру фізичного виховання та спорту згідно з окремим графіком відвідувань конкретних секцій. Цього року профкомом було продовжено пільгу на користування послугами ЦФВС для дітей та онуків працівників університету з розрахунку 8 відвідувань на місяць з 50% знижкою. Проте такою можливістю скористалася дуже незначна частина наших працівників.

Профком продовжував фінансово підтримувати різні категорії співробітників КПІ, у тому числі ветеранів війни та праці: у 2019 році ми надали грошову допомогу більш ніж 2300 працівникам-членам профспілки на суму 4 млн 352 тис. грн. Також під гарантію профкому у 2019 році було надано кредитів працівникам на загальну суму понад 350 тис. грн.

Ось уже 12 років профком продовжує плідну співпрацю з профспілками Варшавської політехніки. Торік 18 співробітників мали змогу відпочити за культурною програмою на базі відпочинку Варшавської політехніки на Балтійському морі, в місті Сарбіново з екскурсійним туром містом Гданськ. Ще 22 дитини працівників віком від 10 до 14 років 12 днів відпочивали у Варшаві та на базі відпочинку в гірському містечку Грибув. Польські колеги на умовах паритетності відвідали Україну навесні та восени за програмою "Театральний Київ", що була організована комісією з міжнародного співробітництва профкому.

Дієвість дитячої комісії профкому дозволила не тільки підтримати дитяче оздоровлення та відпочинок у 2019 році, але й організовувати численні заходи, зокрема театральний квест у Національній опереті, відвідування театрів тощо. Завдяки керівництву Центру культури та мистецтв університету, вже третій рік поспіль було організовано новорічну дитячу виставу для більш ніж 800 дітей працівників. Натомість профком підтримував і продовжуватиме матеріально допомагати творчим колективам ЦКМ університету. Так, минулого року така допомога була надана на суму 54 тис. грн.

Численними виявились і культурно-масові заходи, організовані відповідною комісією профкому та профбюро підрозділів. У 2019 році близько 450 співробітників відвідали місця культурної спадщини в Сумах, Умані, Мукачеві, Білій Церкві, Чернівцях, Коростені, Вінниці. Також було розповсюджено близько 790 квитків до театрів.

Про поточну інформацію щодо діяльності профкому можна дізнатись з оновленого сайту та сторінок у соціальних мережах.

Спортивно-масова комісія організувала традиційні різдвяний та літній турніри на Кубок профкому, започаткувала дитячі різдвяні змагання з футзалу, підтримувала волейбольну команду ветеранів. У лютому 2020 року на високому рівні пройшов третій турнір з мініфутболу, присвячений пам'яті багаторічного голови профкому В.І. Молчанова. Загалом спортивних заходів було підтримано на суму більш ніж 40 тис. грн.

Підбиваючи підсумки зазначу, що профспілковий комітет при розгляді реалізації Колективного договору за минулий період констатував, що адміністрація університету та адміністрації підрозділів дотримувалися його положень, і тому рекомендує прийняти звіти адміністрації та профкомів про виконання положень Колективного договору університету за період з квітня 2019 р. по квітень 2020 р.

Дякую за увагу!