Доповідь ректора М.З.Згуровського на сесії науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського 29 серпня 2017 року

Вельмишановні київські політехніки, високі гості з Республіки Польща! Дозвольте привітати вас з 119-ю річницею від дня створення Київського політехнічного інституту та 26-ю річницею незалежності України.

Четвертий рік Україна відстоює свою незалежність та територіальну цілісність ціною життя наших співгромадян та величезних економічних втрат. Сумний мартиролог київських політехніків, які віддали своє життя в цій боротьбі, зріс до 10 імен, викарбуваних на меморіальній дошці біля пам'ятника Героям Небесної сотні. Про їх подвиг свідчить і бойовий прапор КПІ. З ним київські політехніки пройшли крізь справжнє пекло війни на сході України. Він був переданий університету ветераном АТО, нещодавнім студентом факультету соціології і права Богданом Кушніром і розміщений у холі першого корпусу біля фотогалереї загиблих. Ми безмежно вдячні їм і багатьом тисячам тих, хто ціною свого життя захистив мир і європейський вибір українців.

Поступовий рух університету до європейських стандартів підтверджується одноосібним лідерством КПІ ім. Ігоря Сікорського в національному рейтингу Топ-200 Україна, в рейтингу прозорості університетів на основі даних цитованості їх провідних учених. Київська політехніка  традиційно входить до групи лідерів серед українських університетів у міжнародних рейтингах QS та Webometrix.

Яскравим підтвердженням цих лідерських позицій стали такі досягнення світового рівня, як створення і виведення в космос двох університетських наносупутників "PolyITAN-1" і "PolyITAN-2", одноосібне лідерство у світі команди "білих", або "етичних" хакерів ФТІ у сфері кібербезпеки, традиційні перші і призові місця студентів ІПСА на світових олімпіадах з математики серед класичних університетів та інші досягнення.

Протягом минулого навчального року ми продовжили послідовну імплементацію положень Законів України "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність" та низки інших нормативних документів. Зокрема, було затверджено нову редакцію Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського, "Положення про організацію освітнього процесу". Відпрацьовано методику і робочу документацію з підготовки фахівців за трьома рівнями вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії. Складено нові навчальні плани, в яких не менше 25% обсягу відведено для  дисциплін за вибором студентів, з урахуванням рекомендацій ЮНЕСКО за програмою "Освіта для сталого розвитку-2030".

Роботу університету було спрямовано на забезпечення якісної підготовки конкурентоспроможних фахівців шляхом подальшої інтеграції освітнього процесу з науковими дослідженнями та інноваційною діяльністю. Ця стратегія втілювалася за рахунок подальшого розвитку власної інноваційної екосистеми на базі Наукового парку "Київська політехніка", розширення співпраці з високотехнологічними зарубіжними і національними компаніями, відкриття нових спільних навчально-наукових центрів зі світовими лідерами в галузі інженерії.

У цих перетвореннях КПІ ім. Ігоря Сікорського має орієнтуватися на базові положення четвертої промислової революції, проголошеної Давоськими економічними самітами 2015–2016 років. Відповідно до цього бачення  світову економіку (а Україна є повністю від неї залежною) протягом ближчих 10 років чекають трансформації в напрямку автоматизації, цифровізації, роботизації, охоплення штучним інтелектом. За даними аналітичних досліджень Міжнародної організації праці при ООН, ця нова "цифрова" економіка має наступні ознаки:

  • якщо кількість Internet приладів у світі в 1984 році була на рівні 1 тисячі, то в 2017 році вона досягла 15 млрд, приблизно по 2,5 на кожного жителя планети;
  • станом на 1900 рік обсяги людських знань подвоювалися кожні 100 років, зараз, за рахунок глобальної цифровізації, вони подвоюються кожні 2 роки;
  • це означає, що для студентів інженерних спеціальностей найновіші технічні знання, які вони отримують на першому курсі, вже на третьому курсі стають застарілими (я вже не кажу про технічні знання, які часто читаються нашим студентам з пожовтілих конспектів);
  • вказані зміни вже не є лінійними в часі, за визначенням ООН, вони є експоненціальними, а новий цифровий світ відповідно названо експоненціальним.

За прогнозними даними тієї ж Міжнародної організації праці при ООН, через очікувані стрімкі зміни структури праці сьогоднішній учень загальноосвітньої школи змінить 10-14 робочих місць до своїх 38 років; кожен 5-й працюючий втрачатиме роботу менш ніж за рік; кожен 2-й не зможе зберегти свою постійну роботу понад 5 років.

Що це означає для вищої школи України і зокрема для КПІ ім. Ігоря Сікорського? Безумовно, "цифрова" економіка, яка хоч і з певним запізненням, але безальтернативно прийде і в Україну, вимагатиме вивільнення величезної кількості традиційних робочих місць і суттєвого зменшення частки традиційної, і в першу чергу "шаблонної" людської праці. Автоматично з кожним роком відбуватимуться втрати абітурієнтів на такі спеціальності, аж до закриття відповідних науково-педагогічних шкіл.

Ми вже відчули перші дзвіночки цього явища. КПІ ім. Ігоря Сікорського не набрав абітурієнтів на перший курс за спеціальністю "Гірництво" з прохідним балом 120 у зв'язку з тим, що в нашому регіоні ринок праці не пропонує робочих місць за цим фахом. Маємо терміново проаналізувати стан справ зі спеціальністю "Екологія", оскільки через вкрай низьку затребуваність промисловістю і державним сектором цих, в принципі дуже потрібних, фахівців, ми ризикуємо втратити і цю спеціальність. Тобто, перед нами новий виклик. Якщо ми не спрацюємо на упередження, то за низкою спеціальностей будемо готувати наростаючу з кожним роком кількість студентів для роботи, яка не існуватиме в ближчому майбутньому. Відповісти на цей виклик можемо лише підсиленням аналітичної, прогнозної роботи щодо перспектив розвитку кожного з секторів промисловості та поглибленням взаємодії з високотехнологічним ринком праці.

Тому головним фактором, який впливає на вибір абітурієнтами місця свого навчання стає можливість отримання ними перспективної і затребуваної ринком праці професії. Саме ця обставина зумовила рекордне цьогорічне поповнення до КПІ ім. Ігоря Сікорського. До лав університету увійшло 4982 першокурсники, що на 1108 осіб більше, ніж у минулому році; з них на заочну форму – 216. 3134 особи вступили на магістерський рівень. Це на 1720 більше, ніж у минулому році. 249 магістрів  прийшли до нас з інших навчальних закладів. Приріст студентів-контрактників склав 1314 і досяг 2036 осіб.

Важливим якісним показником діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського є співвідношення загальної кількості тих, хто навчається за вищими рівнями підготовки (магістри, аспіранти, докторанти), до кількості студентів, що навчаються за базовим рівнем – бакалавратом. Це співвідношення вказує на рівень науково-педагогічних шкіл в університеті і на виконувані ними наукові дослідження. Для кращого  дослідницького університету світу (за шанхайським рейтингом) – Массачусетського технологічного інституту, це співвідношення дорівнює двом, тобто студентів вищих форм підготовки в МІТ 8000, а студентів бакалаврату 4000. В КПІ ім. Ігоря Сікорського це співвідношення також постійно покращується на користь моделі дослідницького університету. Так, у 2013 році воно дорівнювало 0,34, а в 2017 подвоїлося і досягло 0,66.

У цьому навчальному році університет уперше здійснює набір за 43-ма ліцензованими спеціальностями доктора філософії на 174 місця державного замовлення. Остаточне зарахування на ці програми відбудеться 1 жовтня. Тож підготовка магістрів, кандидатів і докторів наук може проводитися на кафедрах, які мають авторитетні наукові школи, сучасну лабораторну і науково-дослідну базу, хорошу взаємодію з ринком праці та досліджують актуальні проблеми.

Третій рік поспіль ми проводимо вхідний ректорський контроль нового поповнення. Якість вхідних знань студентів першого курсу з математики, за критеріями КПІ ім. Ігоря Сікорського, не перевищувала 57%, з фізики – 50%. Це вимагає від нас вводити корегуючі курси з циклу базових природничих дисциплін. Маємо посилити профорієнтаційну роботу, доуніверситетську підготовку, співпрацю з Малою академією наук, організацію олімпіад, творчих конкурсів тощо.

Одним із найважливіших показників нашої діяльності є працевлаштування випускників. Протягом року ми підсилювали взаємодію з роботодавцями. За даними міжнародного кадрового порталу Head Hunter, КПІ ім. Ігоря Сікорського увійшов у трійку найбільш авторитетних національних ВНЗ, випускників яких хочуть бачити у себе вітчизняні і закордонні компанії.

Розширюючи взаємодію з високотехнологічним ринком праці, університет продовжив створення спільних центрів з провідними транснаціональними компаніями. За минулий рік створено нові спільні центри і лабораторії з компаніями "Boeing", "Прогрестех", "Хуавей", Lifecell та іншими. І кількість таких центрів щороку зростає. Сьогодні їх понад 30. З компаніями "Прогрестех" і "Boeing" з цього року ми розпочинаємо програму спільної підготовки магістрів англійською мовою за моделлю дуальної освіти на базі двох спільних центрів у КПІ ім. Ігоря Сікорського і спеціально створеного навчального центру в цих компаніях.

Впроваджуючи нову модель підготовки, ми почали вводити освітню технологію змішаного навчання, яка поєднує аудиторну і дистанційну форми та базується на нових дидактичних можливостях. Цей підхід дозволяє забезпечувати якість освітнього процесу за умов зменшення набору, формування нечисленних груп та вимушених канікул.

Актуальною для нас залишається підготовка з іноземних мов як студентів, так і професорсько-викладацького складу. Поки що роботодавці на загал оцінюють володіння нашими випускниками діловою англійською мовою на рівні "посередній" і "низький". Розуміючи тенденції інтернаціоналізації освітнього простору, університет розпочав роботу з впровадження англомовних програм навчання для іноземців. З цією метою понад 200 викладачів університету взяли участь у онлайн-проекті Британської ради в Україні з вивчення англійської мови.

Кадрова політика КПІ ім. Ігоря Сікорського, як і раніше, передбачає поєднання молодих і досвідчених викладачів. Разом з тим оновлення професорсько-викладацького складу кращими випускниками повинно здійснюватися постійно. У минулому році викладацький склад поповнився 52 магістрами і 37 аспірантами. Але викликає тривогу 12% кафедр, половина з яких випускові, на яких відсутні аспіранти і докторанти. Це означає, що ці кафедри не спроможні здійснювати наскрізну, трьохциклову підготовку – бакалавр, магістр, доктор філософії, і відповідно до нового законодавства вони мають бути інтегровані в більш потужні науково-педагогічні колективи.

Щорічне оцінювання викладачів стало важливим інструментом підвищення ефективності їх роботи. У цьому році методологію оцінювання було вдосконалено, з урахуванням побажань підрозділів та профкому співробітників.

Важливою проблемою залишається недостатнє матеріальне забезпечення навчально-наукового процесу. Нині університет має достатній аудиторний фонд, але стан навчального і наукового обладнання на більшості кафедр залишається незадовільним. У складній економічній ситуації вирішення цієї проблеми залежить від більш тісної взаємодії з ринком праці і передовими національними і міжнародними компаніями. Хороший приклад демонструє ММІ, який відкрив разом з іноземними і українськими компаніями 7 спільних навчально-наукових центрів та лабораторій, оснащених за останнім словом техніки.

Шановні колеги! Навчально-виховну роботу в університеті було спрямовано на створення відповідних умов для якісного навчання студентів, забезпечення їх академічних прав, соціальний захист, духовне, фізичне і культурне зростання. В цей непростий для країни час студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського виявляють високий патріотизм, відповідальність, принципову громадянську позицію.

У минулому навчальному році певною новацією стали зміни у формі проведення атестацій. Тепер результати навчання фіксуються виключно в системі "Електронний кампус". Це дозволило не тільки автоматизувати навчальний процес, але й підсилило зворотний зв'язок зі студентами. Вперше було включено результати ректорського контролю до загальної системи оцінювання знань студентів, що додатково має мотивувати їх до навчання.

Аналіз результатів складання літньої сесії показав, що успішність студентів у цілому відповідає показникам останніх років. 95% з них пройшли семестровий контроль, 69% подолали літню сесію без перескладань, 60% мали змішані оцінки, близько 27% навчаються на "добре" та "відмінно", 6,4% – відмінники, 7% навчаються на "задовільно". Загальна кількість відрахованих за результатами літньої сесії складає 650 осіб (близько 4,3%). Це переважно студенти  першого та другого курсів.

Сьогодні в університеті навчається 383 іноземних студенти і аспіранти з 45 країн світу. Переважна більшість з них повністю опановують навчальні програми і плани та здобувають якісну освіту.

Вкрай гостро в минулому навчальному році постало питання стипендіального забезпечення студентів. Новий порядок призначення стипендій призвів до  зниження з 70% до 45% тих, хто їх отримує. За цих умов університет намагається максимально наростити кількість іменних стипендій, орієнтуючи своїх стратегічних партнерів з промисловості і бізнесу на їх започаткування. Зараз кількість іменних стипендій, включаючи стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, великих підприємств досягає двохсот. Маємо ближчими роками збільшити їх кількість у рази.

Зміна системи стипендіального забезпечення студентів негативно позначилася і на їх соціальному забезпеченні. Зокрема, кошти стипендіального фонду тепер не можуть використовуватись на матеріальну допомогу та оздоровлення. Це призвело до зменшення на 28% кількості студентів, які змогли в цьому році взяти путівки на бази відпочинку КПІ ім. Ігоря Сікорського. Університет спільно із студентськими організаціями має напрацювати пропозиції Уряду, спрямовані на виправлення цієї ситуації.

Академічна мобільність студентів Київської політехніки за останній рік значно зросла. З метою навчання або стажування за 15-ма програмами подвійного диплома в університети Європи було відряджено 196 студентів, які, за умовами цих програм, після отримання диплома мають працевлаштуватися в Україні. 

Високий рівень підготовки студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського засвідчують показники олімпіадного руху. Студентка 4-го курсу ІПСА Катерина Матвіїв  виборола срібну медаль на світовій олімпіаді з математики серед класичних університетів (м. Благоєвград, Болгарія), 235 студентів взяли участь у 67 всеукраїнських студентських олімпіадах, 45 з них стали призерами і переможцями. Це найкращий результат серед технічних ВНЗ. Традиційно в липні  було проведено Відкриту міжнародну студентську олімпіаду з програмування "KPI-OPEN 2017". У ній взяли участь 106 команд з 50 університетів України, Латвії, Литви, Польщі, Росії, Румунії, Словаччини, Угорщини та Естонії. Варто зауважити, що за роки існування "KPI-OPEN" стала найбільшою в Східній Європі міжнародною очною олімпіадою студентів-програмістів. Спільно з компаніями "Boeing" і "Прогрестех" університет започатковує всеукраїнську олімпіаду з інженерних спеціальностей, яку маємо вперше провести в жовтні цього року.

У період соціальних потрясінь у країні діяльність студентської соціальної служби важко переоцінити. Спільно з соціальними працівниками студмістечка вона проводить різноманітні заходи. Це консультації психологів, залучення до донорства, тестування на ВІЛ та гепатити, благодійні акції зі збору речей для малозабезпечених. Правову допомогу студентам та співробітникам на постійній основі надають фахівці юридичної клініки факультету соціології і права.

Значну роль у вихованні студентської молоді відіграє Центр культури та мистецтв КПІ ім. Ігоря Сікорського, в якому за останній рік було проведено понад 150 запланованих заходів. Постійно функціонує 16 колективів художньої самодіяльності, 6 з яких мають звання народних. Серед культурно-масових заходів хотілося б виокремити День першокурсника, "КВК", "Битву факультетів", "Містер КПІ", "Королева КПІ", "Шевченківський вечір", виставки творчості студентів і викладачів "Таланти КПІ" та багато інших, які охоплюють переважну більшість студентської молоді.

Традиційно навесні було проведено ярмарок вакансій, на якому студенти мали можливість ознайомитися з пропозиціями працевлаштування від приблизно сорока компаній з різних сфер діяльності: IT, фінансів, телекомунікацій, проектування тощо.

КПІ ім. Ігоря Сікорського зберігає хороші спортивні традиції. Студент ВПІ Максим Закурдаєв став бронзовим призером чемпіонату Європи з баскетболу. Йому присвоєно звання майстра спорту міжнародного класу. Він, разом з іншим студентом ВПІ Ігорем Бояркіним, у складі збірної команди України взяв участь у 19-й Всесвітній літній універсіаді в Тайвані. Студент 4-го курсу ФБМІ Віктор Івахненко став чемпіоном світу з гирьового спорту серед студентів. Переможцями та призерами всеукраїнських та міських змагань стали збірні команди з баскетболу, волейболу, спортивного орієнтування.

Велика увага в університеті приділяється розвитку інформаційного простору. У цьому році газета "Київський Політехнік", біля витоків якої стояв видатний український письменник Іван Ле, відсвяткувала свій 90-річний ювілей, залишаючись протягом усього цього часу однією з кращих університетських газет України. Поряд з традиційними ЗМІ, в університеті стрімко розвиваються "нові медіа". Так, у 2016 році студентське телебачення КПІ ТВ на своєму каналі в YouTube почало працювати в режимі цілодобового мовлення. Було продовжено розвиток Радіо КПІ. Розширилася присутність КПІ в соціальних мережах Facebook, Instagram, Telegram тощо.

З метою підвищення безпеки в університеті реорганізовано службу безпеки, яка тісно співпрацювала з підрозділами національної поліції. Показав свою ефективність відділ відеоспостереження. Протягом року було збільшено кількість відеокамер на території кампусу до 70. Їх було підключено до центрального  пульту контролю поліції м. Києва, що суттєво підвищило безпеку на території університету.

Активно розвивалися "низові студентські ініціативи". Вже багато хороших справ зроблено за задумом і руками студентів. Відомими на всю Україну і за її межами стали студентські проекти "Вежа", "Формула Студент КПІ", "Bеlка", "Колізей", "Lampa", "КПІ-скеля" та інші. Вже у вересні буде проведено наступний конкурс "Громадський бюджет – 2017", у якому студентські проекти КПІ ім. Ігоря Сікорського знову будуть брати участь.  

Шановні колеги! Науково-інноваційна робота набуває принципово важливого значення на новому етапі діяльності нашого університету як дослідницького. Важливим її напрямом стало зміцнення обороноздатності держави. Вже сьогодні створені науковцями КПІ ім. Ігоря Сікорського технології працюють на захист суверенітету та територіальної цілісності України.

Протягом минулого року університет виконав 254 науково-дослідні роботи загальним обсягом 61,8 млн грн. З них 126 робіт за кошт державного бюджету обсягом 21,3 млн грн, 116 госпдоговірних робіт обсягом 37,9 млн грн, 12 проектів обсягом 2,6 млн грн виконано Науковим парком "Київська політехніка".

Науковцями КПІ ім. Ігоря Сікорського опубліковано 177 монографій, 241 підручник і навчальний посібник; захищено 9 докторських і 133 кандидатські дисертації; опубліковано 4687 статей, у тому числі 1516 у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз.

У 2016 році було ухвалено новий "Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук". Відповідно до нього, термін навчання в аспірантурі збільшено до чотирьох років, а в докторантурі зменшено до двох. Аспіранти, крім написання і захисту дисертаційного дослідження, повинні вивчити і скласти іспити з низки системоутворюючих дисциплін загальним обсягом 30-60 кредитів ЄКТС. Минулого року набір до аспірантури та докторантури здійснено вже за новими правилами. Загалом в аспірантурі університету навчається 528 осіб, у докторантурі 42 науковці.

До виконання НДР активно залучається студентство. З використанням результатів наукових досліджень за останні 3 роки було підготовлено 1346 бакалаврів, 687 спеціалістів та 1144 магістри, усього понад 3600 випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Оскільки університет має на меті інтеграцію  до світового наукового середовища, ведеться активна робота із приведення наукових періодичних видань КПІ ім. Ігоря Сікорського до вимог міжнародних наукометричних баз та реєстрів відкритого доступу. Важливу роль у цьому питанні відіграє Науково-технічна бібліотека ім. Г.І.Денисенка, яка стала центром багатьох новітніх ініціатив та осередком консолідації прогресивної студентської молоді Київської політехніки.

Уже п'ять років університет проводить Фестиваль інноваційних проектів "Sikorsky Challenge", де поєднуються інтереси винахідників, інвесторів та високотехнологічних підприємств. Серед виведених на український і зовнішні ринки – 2 університетських наносупутники, безпілотні літальні апарати, завод з очищення води, засоби кібербезпеки, різноманітні біомедичні системи та багато інших проектів.

Важливою складовою формування такого інноваційного середовища стала Стартап-школа "Sikorsky Challenge", яка у квітні здійснила свій п'ятий випуск. За цей час вона підготувала понад п'ятсот талановитих інноваторів. Деякі їхні стартапи вже пішли у світ і є дуже успішними.

Протягом минулого року продовжувалася робота з набуття, охорони і захисту об'єктів права інтелектуальної власності. Було подано 222 заявки на об'єкти промислової власності, 12 з яких на винаходи. За цей період отримано 195 патентів, з яких 186 на корисні моделі та 9 на винаходи, укладено 9 ліцензійних договорів на право використання інтелектуальної власності КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Продовжив успішну роботу Державний політехнічний музей, який у минулому році прийняв понад 25 тисяч відвідувачів, зокрема 90 делегацій із 36 країн світу. На базі музею організовувалися наукові конференції, круглі столи, а музейна колекція поповнилась 639 новими експонатами.

Досягнення наших науковців відзначалися і на державному рівні. Почесне звання "Заслужений працівник освіти України" присвоєно професору ФЕЛ Олександру Васильовичу Борисову, "Заслужений винахідник України" професору ІХФ Олександру Євгеновичу Колосову, "Заслужений діяч науки і техніки України" завідувачу кафедри ІТС Леоніду Олександровичу Уривському.

Державні премії України в галузі науки і техніки присуджені проф. Олені Василівні Гомонай (ФТІ), завідувачу кафедри Сергію Михайловичу Пересаді (ФЕА), директору ІПСА Павлу Олеговичу Касьянову, професору ІПСА Петру Івановичу Бідюку, професору ПБФ Олені Миколаївні Безвесільній, декану ІФФ Петру Івановичу Лободі, завідувачеві кафедри ММІ В'ячеславу Андрійовичу Тітову. Державну премію України в галузі освіти присуджено завідувачці кафедри ІТС Ларисі Сергіївні Глобі.

Щорічні премії Президента України для молодих учених присуджені кандидатам технічних наук Георгію Степановичу Васильєву, Вікторії Іванівні Воробйовій, Світлані Василівні Фроленковій (усі з ХТФ), к.т.н. Юрію Андрійовичу Веремійчуку (ІЕЕ).

Гранти Президента України для молодих учених виграли: старший викладач ММІ Олександр Сергійович Галецький, директор ІПСА Павло Олегович Касьянов, інженер ІФФ Євген Васильович Солодкий та асистент ІХФ Інна Миколаївна Трус.

Проректора Сергія Івановича Сидоренка нагороджено медаллю Національної академії наук України "За наукові досягнення".

Шановні колеги! Міжнародна діяльність є пріоритетним напрямом роботи університету. За цією складовою КПІ ім. Ігоря Сікорського вже 10-й рік поспіль посідає перше місце у вітчизняному університетському рейтингу "Топ-200 Україна".

Слід виокремити важливі міжнародні події, які відбулися протягом минулого навчального року. Це Форум ректорів вищих технічних навчальних закладів України та Польщі та П'ятий економічний форум "Україна-Корея", на якому було анонсовано створення Українсько-Корейського центру в галузі освіти, науки та інновацій на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Щоб наблизити організацію цієї роботи до моделей провідних університетів світу, ми продовжили перебудову системи менеджменту міжнародної сфери. На це було спрямовано 4 проекти від Erasmus+ та 6 проектів по лінії TEMPUS, що дало позитивні результати. Кількість проектів за програмами Євросоюзу, Євразії, НАТО, Британської Ради, Польської академії наук зросла на 25%  і досягла 165 одиниць. Із поданих тринадцятьма факультетами 30-ти проектних заявок до "Горизонт 2020" ми виграли 13%. Для КПІ ім. Ігоря Сікорського це невисокий показник, але він удвічі вищий за середній по Україні. 

Надходження від усіх видів зовнішньоекономічної діяльності в минулому навчальному році зросли на 11% і склали 97 млн грн. Це майже 10% від консолідованого бюджету КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Аналізуючи досвід кращих технічних університетів Європи зазначимо, що нашим подальшим завданням є нарощування кількості іноземних студентів до 10% (зараз їх близько 3%),  збільшення кількості міжнародних проектів (по 2-3 на кафедру), збільшення надходжень до бюджету університету на рівні 20-25% від цього виду діяльності. Головними стримуючими факторами для КПІ ім. Ігоря Сікорського є відірваність ще багатьох кафедр і наукових шкіл від міжнародної діяльності, мовний  і ментальний бар'єри. Ці перепони поступово долаються, але не так швидко, як хотілося б.

Шановні учасники сесії! На втілення "Стратегії КПІ ім. Ігоря Сікорського на період 2012–2020 рр." департаментом перспективного розвитку започатковувалися і виконувалися важливі проекти, здійснювався соціальний захист студентів і співробітників університету.

Розширювалася інформаційно-комунікаційна система КПІ ім. Ігоря Сікорського. Сьогодні комп'ютерний парк університету налічує понад 20000 інтегрованих у мережу одиниць техніки, 30 системних серверів КПІ-Телекому, 130 серверів кафедр. У студентському містечку до мережі інтегровано понад 12000 комп'ютерів. У єдиному інформаційному просторі діє понад 260 веб-сайтів університету.

Використовуючи ці інформаційні ресурси, ми отримали певні позитивні результати. Портал КПІ ім. Ігоря Сікорського, єдиний з усіх ВНЗ України, увійшов до Топ-500 міжнародного рейтингу серед найпопулярніших інтернет-ресурсів, а за рейтингом цитованості Google Scholar університет зайняв 1-ше місце серед ВНЗ України. Також міжнародний веб-портал UniRank, який оцінює популярність офіційних веб-сайтів, визначив, що протягом двох останніх років КПІ ім. Ігоря Сікорського є одноосібним лідером серед вищих навчальних закладів України.

З метою поширення інформації про інфраструктуру КПІ ім. Ігоря Сікорського було створено та впроваджено віртуальний тур по університету, який складається більше ніж із 120 панорам.

За останній рік нам вдалося інтенсифікувати роботу з виконання інвестиційних проектів. У рамках одного з них нині будується студентський гуртожиток по вул. Виборзькій.

Попри складну економічну ситуацію в країні та постійне підвищення споживчих цін, у цьому році понад 2650 студентів і співробітників оздоровилися на чотирьох базах відпочинку університету.

Однією з головних умов успішної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського є стабільне фінансово-економічне становище його колективу. Протягом року заробітна плата співробітників підвищувалася двічі і загалом зросла на 20%. Крім того, ретельний аналіз фінансових можливостей університету дозволив з 1 січня цього року підвищити на 25% розміри доплат науково-педагогічним працівникам за вчене звання та науковий ступінь.

Окрім посадових окладів, доплат та надбавок, працівникам університету було виплачено 10 млн грн премій, 1,3 млн щорічної грошової допомоги, 703 тис. надбавок до окладів переможцям конкурсу "Викладач-дослідник" та "Молодий викладач-дослідник", 25,1 млн грн допомоги на оздоровлення (з них у цьому місяці 7 мільйонів гривень спрямовано на оздоровлення навчально-допоміжного, інженерно-технічного та адміністративно-господарського персоналу; разом із серпневою заробітною платою працівники цих категорій отримають залежно від стажу роботи від 50 до 100 % від посадового окладу).

Шановні друзі! Головним завданням департаменту адміністративно-господарської роботи є утримання матеріально-технічної бази в належному експлуатаційному стані, створення необхідних умов для роботи та відпочинку студентів і співробітників університету.

Попри недостатність фінансування, коли держава вже котрий рік не виділяє кошти на розвиток інфраструктури, університет продовжив роботи, спрямовані на забезпечення його життєдіяльності та благоустрою. Виконано ремонтні роботи в 9 навчальних корпусах та 6 гуртожитках, проведено реконструкцію індивідуального теплопункту в гуртожитку № 15, відремонтовано ліфтові системи в 16, 18, 19-му гуртожитках, встановлено системи відеоспостереження в шести гуртожитках, відремонтовано обладнання їдальні корпусу № 7, буфетів у корпусах № 27 та № 22. Частково оновлено обладнання їдалень на базах відпочинку.

Продовжується реконструкція навчально-тренувального комплексу Інституту спецзв'язку та захисту інформації біля 24-го корпусу. За кошти спонсорів побудовано вхідну групу на територію університету, перебудовано фонтан біля пам'ятника Євгену Оскаровичу Патону, споруджено Алею зірок, присвячених видатним київським політехнікам, оновлюється сквер між 7-м, 17-м і аудиторними корпусами, створено новий мурал на 7-му корпусі, виконано багато інших робіт з благоустрою території.

У період підготовки до нового навчального року господарськими службами, спільно з підрозділами, було проведено утеплення і косметичні ремонти частини навчальних аудиторій, замінено вікна на енергозберігаючі, відремонтовано парти.

Минулий рік став одним з найскладніших для нашого університету щодо оплати комунальних послуг. Невпинне зростання тарифів на тепло і електроенергію та зниження державного фінансування за цією статтею призвело до збільшення загальної вартості спожитих ресурсів. У 2016 році вона зросла на 37,3% порівняно з попереднім роком. Це склало 98,6 млн грн, що унеможливило сплату цієї суми університетом. Саме тому минулої зими ми пішли на безпрецедентні кроки – відключення частини робочих площ КПІ ім. Ігоря Сікорського від теплоенергопостачання. Колектив поставився до таких кроків з розумінням, за що хочу висловити усім вам вдячність. Наразі здійснюється комплекс заходів для уникнення подібних ситуацій у майбутньому.

Шановні друзі! Вступаючи в новий навчальний рік, важливо визначити головні завдання подальшого поступу КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Маємо підсилити аналітично-прогнозну роботу як на рівні університету, так і на рівні факультетів та інститутів з метою упередження викликів, пов'язаних з радикальними змінами у структурі праці населення у ближчому і середньостроковому майбутньому.

Розпочавши імплементацію Законів України "Про вищу освіту" та "Про наукову і науково-технічну діяльність", варто продовжити інтеграцію освітнього процесу з науковими дослідженнями та інноваційною діяльністю.

Задля отримання студентами системних знань і затребуваних ринком праці вмінь та навичок маємо поширювати модель дуальної освіти та змішаного навчання, залучаючи роботодавців до оновлення навчально-лабораторної бази, формування навчальних програм, безпосередньої підготовки фахівців.

Необхідно розпочати активні дії з європейської акредитації інженерних програм.

Маємо стверджувати в університеті культуру академічної доброчесності, яка унеможливить виникнення явищ плагіату, фальсифікацій, різного роду конфліктів тощо.

Належить суттєво покращити підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації через систему аспірантури та докторантури, скориставшись можливостями нового законодавства в галузі освіти і науки.

Критично важливою є трансформація університетських періодичних наукових видань до вимог наукометричних баз Scopus та Web of Science, які розпізнаються і індексуються світовою науковою спільнотою.

Важливим є подальше розширення участі науковців КПІ ім. Ігоря Сікорського у програмах ЄС і НАТО, і насамперед у "Горизонт 2020".

Навчально-виховна робота серед студентів має будуватися на  партнерських засадах і спрямовуватися на формування високого рівня моральності, громадянської відповідальності, доброчесності та патріотизму молоді. Нам і надалі варто підтримувати низові ініціативи студентів університету, активізувати їх участь в європейських і національних стипендіальних програмах та програмах обмінів.

Попри непрості фінансові умови, ми маємо продовжити зміцнення матеріальної та навчально-лабораторної бази університету.

Істотне подорожчання паливно-енергетичних ресурсів змушує нас постійно акцентувати увагу на питаннях енергозбереження та енергоефективності.

Враховуючи наростаючі соціальні ризики, поглиблення економічних дисбалансів, нам варто підвищувати соціальний захист членів нашого колективу. Пам'ятаючи про те, що саме згуртованість київських політехніків завжди була гарантом стабільності університету на різних етапах його розвитку, ми маємо високо цінувати і зберігати атмосферу взаємної поваги, співпраці та взаємодопомоги серед членів нашого колективу, захищати їх гідність і академічні свободи.

Шановні колеги! Завдання, які стоять перед нами, достатньо напружені. Спільними зусиллями ми їх виконаємо. Бажаю успіхів на цьому шляху, міцного здоров'я і творчих здобутків у новому навчальному році.

Дякую за увагу!