Старший викладач кафедри машин та агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ Дмитро Сергійович Гриценко став переможцем університетського конкурсу "Молодий викладач-дослідник 2015".

Д.С.Гриценко закінчив Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ "КПІ" у 2008 р., отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю "Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси". Ще навчаючись у магістратурі, почав цікавитися та досліджувати механізми, які перетворюють постійний обертовий рух у періодичний обертовий за певним законом, з урахуванням конструктивних особливостей поліграфічних машин спецвидів друку. Нині тематика його наукових інтересів стала ширшою: це й основи проектування тамподрукарських машин, і механіка механізмів періодичного повороту, і транспортувальні пристрої поліграфічного обладнання.

Набуті знання та досвід Дмитро Сергійович передає студентам. Він викладає дисципліни: "Конструкції та розрахунки друкарського обладнання", "Обладнання спецвидів друку", "Інженерні розрахунки на ПЕОМ", "Математичне моделювання технічних систем", "Історія розвитку техніки і технології", "Основи наукових досліджень", "Цифрова обробка зображень", "Інженерна та комп'ютерна графіка", "Математичне моделювання та автоматизовані розрахунки на ЕОМ", "Інформатика".

У 2015 р. викладач-дослідник захистив кандидатську дисертацію на тему "Удосконалення транспортувальних пристроїв із застосуванням кулачкових механізмів тамподрукарських машин". Планує і надалі займатися цією науковою тематикою, поглиблюючи дослідження та отримуючи нові дані.

Інф. ВПІ