Фокін Андрій Артурович

Андрій Артурович Фокін - професор, доктор хімічних наук, завідувач кафедри органічної хімії та технології органічних речовин (ОХ та ТОР) ХТФ. Випускник ХТФ 1982 р. У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію, у 1995 р. – докторську, що виконані на кафедрі ОХ та ТОР, з 1996 р. – професор, з лютого 2009 р. – завідувач кафедри. Сфера його наукових інтересів – органічний синтез, активація та функціоналізація насичених вуглеводнів, хімія лікарських препаратів, комп’ютерна хімія. А.А.Фокін працював запрошеним професором в університетах Міннесоти та Джорджії (США), Геттингенському, Ерлангенському, Гіссенському університетах (Німеччина). Останнім часом у співпраці із закордонними дослідниками займається дослідженнями органічних сполук з метою їхнього використання в наноелектроніці.

Андрій Артурович Фокін