Кафедра біоінформатики (КБ), ФБТ

Кафедра біоінформатики (КБ), Факультет біотехнології і біотехніки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 18, вул. Політехнічна 41, к.225, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 99 37,
Електронна пошта: pitbm(at)ukr.net
Сайт:

Кафедра біоінформатики у складі факультету біотехнології та біотехніки була створена згідно наказу ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» М.З. Згуровського № 1-12 від 08.02.2006 року відповідно до рішення Вченої ради університету від 16.01.2006 (протокол №1).

На кафедрі працює 2 науково-дослідні лабораторії:

  • Лабораторія фізичних та інформаційних технологій у біології та медицини;
  • Лабораторія магнітних нанотехнологій в медицині та біології.

Кафедра забезпечена сучасним обладнанням таким, як зондовий-скануючий мікроскоп Nanoeducator, установка для центрифугування, камера для горизонтального електрофорезу, установка для визначення магнітної сприйнятливості магніто керованих сорбентів та магнітних лікарських форма, установки для отримання високо градієнтних феромагнітних насадок методом електроосадження в магнітному полі та методом магніто керованої корозії, фотоколориметри КФК-2, термостат, рН-метр, стерилізатор, потенціостат, біологічні мікроскопи.

Все обладнання використовується для проведення навчального процесу та при виконанні науково-дослідних робіт студентів та аспірантів, також для наукових дослідженнях кафедри.