Якщо студент вчасно не здав контрольні на кафедру з певних причин, чи допускається він до сесії?

Студент зобов'язаний виконувати всі вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком організації навчального процесу. Наявність позитивних оцінок, отриманих студентом за індивідуальні завдання (реферати, розрахункові, графічні, розрахунково-графічні роботи, контрольні роботи та ін.), є необхідною умовою допуску до семестрового контролю з даної дисципліни. Певні причини мають бути оформлені документально і подані на кафедру для розгляду і прийняття рішення.