Ви є тут

Департамент навчально-виховної роботи


Фото. Киричок Петро Олексійович

Проректор з науково-педагогічної роботи (навчально-виховний напрям): доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Киричок Петро Олексійович
Приймальна: 03056, м. Київ – 56, вулиця Металістів, 5а, корпус 31, кімн. 1-04
Прийомні години: четвер - 1400-1600
тел.: 236-42-52
e-mail: dnvr[at]kpi.ua

Департамент навчально-виховної роботи (ДНВР) університету створено наказом ректора № 1-30 від 10.03.2005р. з метою вдосконалення навчальної роботи в університеті та виховання у студентської молоді якостей освіченої, інтелігентної та інтелектуальної особистості, створення умов для творчого, етичного, естетичного та культурного її розвитку.

Для реалізації поставленої мети Департаменту підпорядковані як внутрішні структурні підрозділи (відділи) так і структурні підрозділи університетського масштабу. Діяльність Департаменту базується на реалізації принципів відповідальності, демократичності та об’єктивності, які створюють сприятливі умови для здійснення діяльності за основними напрямками навчально-виховного спрямування та посилення студентського самоврядування у здобуванні вищої освіти.

ДНВР у навчальному процесі є основним структурним підрозділом Університету, який забезпечує реалізацію цілей навчально-виховної та науково-педагогічної діяльності університету з наступних напрямків:

  • координація навчальної, наукової і творчої діяльності студентів з метою забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців для різних галузей народного господарства, науки і освіти;
  • координація науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів стосовно питань етичного, естетичного, культурного, правового виховання і валеології;
  • забезпечення розвитку структури та змісту навчальної підготовки і форм ефективної організації навчального процесу з метою оновлення системи університетської освіти з використанням сучасних методів навчання і сучасних інформаційних технологій;
  • забезпечення розвитку фундаментальної університетської освіти у взаємозв'язку з природничими, соціальними і гуманітарними науками за рахунок використання системного підходу до аналізу навчального процесу та відлагодження цих зв'зків у процесі втілення міждисциплінарних та трансдисциплінарних підходів щодо організації процесу отримання знань;
  • здійснення діяльності щодо посилення студентського самоврядування та формування у студентів університету патріотичних почуттів, національної свідомості та гідності, забезпечення захисту прав та соціальних гарантій;
  • сприяння інтеграційному процесу та впровадження європейських норм і стандартів в навчальний процес в рамках ECTS , розвиток міжнародного співробітництва у освітній сфері, у тому числі академічної мобільності студентів.

Структура департамента навчально-виховної роботи

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій