Оперативно реагувати на виклики сьогодення

Куля двічі в одну лузу не втрапляє? Це не про КПІ ім. Ігоря Сікорського. Торік ми вітали лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки з кафедри автоматики та управління в технічних системах ФІОТ професорів Сергія Федоровича Теленика та Олександра Івановича Роліка, а в цьогорічному указі про присудження найвищої нагороди держави названо ще одного науковця з цієї кафедри – д.ф.-м.н., професора Анатолія Юхимовича Дорошенка. У складі колективу авторів його відзначено за роботу "Новітні методи математичного моделювання складних процесів та систем на основі високопродуктивних обчислень".

А.Ю.ДорошенкоРобота стосується, зокрема, створення новітніх засобів математичного моделювання та ідентифікації при розв'язуванні задач для різних галузей інтелектуальної діяльності, зокрема наукоємних технологій, систем прийняття рішень, кіберфізичних систем та штучного інтелекту. Це дозволяє швидко приймати оптимальні рішення на основі високопродуктивних суперкомп'ютерних обчислень, здійснювати аналіз гігантських обсягів інформації, що дає колосальні переваги в якості та результативності, оперативно реагувати на глобальні екологічні й техногенні виклики.

Науковці запропонували новітні методи математичного моделювання нанопроцесів на основі концепції feedback-систем в неоднорідних і нанопористих середовищах. Також розроблено високопродуктивні градієнтні методи ідентифікації параметрів складних наносистем і наносорбційних процесів.

Професор А.Ю.Дорошенко, працюючи на кафедрі автоматики та управління в технічних системах факультету інформатики та обчислювальної техніки, багато років присвятив питанням дослідження і побудови моделей і методів автоматизації розробки програмного забезпечення паралельних обчислень на мультипроцесорних системах різних класів та архітектур, а також створенню відповідного програмного інструментарію на підтримку розроблених методів для ефективної реалізації задач математичного моделювання складних процесів і систем на основі високопродуктивних обчислень.

Його основні теоретичні здобутки полягають у створенні та розвитку концепції змішаної стратегії для автоматизації проєктування високопродуктивних паралельних обчислень. Така стратегія поєднує переваги ефективності та надійності формальних методів розробки з перевагами адаптивних методів, які забезпечують самоналаштування проєктованих програм на цільову платформу мультипроцесорних систем на основі емпіричних випробувань. Практична значущість отриманих результатів полягає у підвищенні ефективності використання потужних обчислювальних ресурсів паралельної дії та суттєвому зменшенні частки ручної праці розробників програмного забезпечення, призначеного для вирішення складних проблем математичного моделювання. Створені під науковим керівництвом професора А.Ю.Дорошенка методи та інструментальні програмні засоби успішно застосовані в кількох важливих напрямах високопродуктивних обчислень на паралельних системах, зокрема в метеорологічному прогнозуванні, в галузі телекомунікаційних сервісів та розпаралеленні успадкованого програмного забезпечення для наукових обчислень.

Нинішня висока нагорода – не перша у професійному житті Анатолія Юхимовича. Йому, як фахівцю в галузі паралельного програмування та автоматизації проєктування програмного забезпечення мультипроцесорних обчислювальних систем, уже доводилося здійснювати наукове керівництво низкою вітчизняних та міжнародних наукових проєктів з даної проблематики. У 2014 р. за визначні результати він був удостоєний премії імені академіка С.О.Лебедєва НАН України.

Проф. А.Ю.Дорошенко приділяє велику увагу підготовці кадрів та підвищенню кваліфікації наукових працівників. За роки роботи в університеті під його науковим керівництвом захищено понад 50 магістерських та три кандидатські дисертації. Очолювані ним студентські колективи неодноразово перемагали на Всеукраїнських конкурсах "Microsoft Imagine Cup" та успішно представляли Україну в цих змаганнях на міжнародному рівні. І сьогодні він продовжує плідно працювати з аспірантами та молодшими колегами по кафедрі, докладаючи зусиль для успішного виконання наукових і педагогічних завдань.

Тож щиро вітаємо лауреата й увесь колектив кафедри автоматики та управління в технічних системах із зірковими досягненнями.