Відділ академічної мобільності

Адреса відділу академічної мобільності: 03056, м. Київ, вул. Металістів 5-а, корпус 31 НТУУ "КПІ", каб.13 та 14., Департамент навчально-виховної роботи
тел.:+38-044-204-99-55, факс: +38-044-456-36-17
e-mail: vam@kpi.ua

Участь в програмах академічної мобільності дає студенту можливість отримати якісну європейську освіту по обраному напряму підготовки, розширити свої знання у всіх областях європейської культури, відчути себе повноцінним громадянином Європи. Відділ академічної мобільності НТУУ "КПІ" забезпечує захист законних прав та інтересів студентів університету з вирішення питань стосовно академічної мобільності.

Відділ функціонує як коордиційна та консультативна структура, що сприяє підвищенню рівня академічної мобільності студентів в нашому університеті.

Загальними напрямами діяльності Відділу є:

  • Інформування студентів Університету про можливості та пропозиції щодо участі у програмах академічної мобільності як за кордоном
  • Консультування студентів на стадії підготовки документів та подачі заявок на навчання, стажування та ін..
  • Забезпечення дотримання чинного законодавства в питаннях організації та оформлення від’їзду студентів в університети
  • Організація презентацій грантових, стипендіальних та інших програм та заходів, які спрямовані на розширення академічної мобільності студентів Університету
  • Адміністрування та введення координації програм подвійного диплому та програм обміну студентами.