Офіс доброчесності НАЗК пілотує нову навчальну антикорупційну дисципліну 😎

В межах програми «Прозорі університети» Офіс доброчесності НАЗК розробив нову дисципліну — «Антикорупція та доброчесність», яку буде пропілотовано у 2023/2024 навчальному році в 7 українських ЗВО.

Загальноуніверситетський каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Загальноуніверситетський каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Ухвалено на засіданні Методичної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 23.01.2020 р., прот. №5.

Культура безпеки – нова навчальна дисципліна

На кафедрі атомних електростанцій і інженерної теплофізики (АЕС і ІТФ) студенти вивчають методи розрахунків безпеки АЕС з 1996 року. У 2000 році було розроблено навчальний посібник «Вероятностный анализ безопасности атомных электрических станций».

Підписка на Дисципліна