Загальноуніверситетський каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Ухвалено на засіданні Методичної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 23.01.2020 р., прот. №5.

Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.), Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

Положення про Індивідуальний навчальний план студента КПІ ім. Ігоря Сікорського встановлює, що вибіркові дисципліни із загальноуніверситетського каталогу студенти зобов’язані обрати в системі «Електронний кампус».

Мінімальна кількість студентів в групі для вивчення вибіркової дисципліни загальноуніверситетського каталогу складає 20 осіб, максимальна – 30.

Каталог містить анотований перелік дисциплін які пропонуються для обрання студентами першого (бакалаврського) рівня ВО згідно навчального плану на наступний навчальний рік.
- студенти І курсу – обирають дисципліни для другого року підготовки; - студенти ІІ курсу – обирають дисципліни для третього року підготовки; - студенти ІІІ курсу – з запропонованого ЗУ-Каталогу дисципліни не обирають; - студенти І та ІІ курсу, які навчаються за скороченою програмою Бакалавра (прискореники) - обирають дисципліну відповідно до їх навчального плану.

Деякі дисципліни пропонуються для вивчення студентам визначених факультетів. Для деяких дисциплін існує обмеження в кількості студентів, яким вона може бути запропонована. В цих випадках після назви дисципліни зазначається цільова аудиторія (для студентів …) або кількість місць (до … студентів). В процесі вибору дисципліни просимо враховувати ці особливості.

Зі всіма аспектами щодо реалізації права студентів на вибір дисциплін можна ознайомитися в Положенні про порядок реалізації права на вільний вибір дисциплін.

Долучення Розмір
Текст [uk] (1.13 МБ) 1.13 МБ