Особливе конструкторське бюро "ШТОРМ"

Науковий керівник - д.т.н., проф. Мачуський Є.А.
Адреса: Адреса: 03056, пр. Перемоги, 37 ( вул.Політехнічна,16 ,Корпус №11, кімн.310)
Oрганiзований у 1974 р.
тел./факс : 236-20-91; тел.: 204-17-94
e-mail: storm[at]kpi.ua

Головнi напрямки дiяльностi:

  • теоретичнi та експериментальнi дослiдження з розробки методiв i засобiв цифрової просторово-часової та спектральної обробки гiдроакустичної iнформацiї;
  • розробка комплексних методiв, створення технiчних гiдроакустичних та бiотехнiчних стацiонарних i мобiльних комплексiв пошуку пiдводних об'єктiв;
  • створення систем монiторизацiї пiдводних робiт та водолазного спорядження;
  • розробка методiв i засобiв акустичного дистанцiйного зондування морського середовища та пошуку джерел акустичного шуму, вiбрацiї рiзноманiтного походження та iншi.