Олександр Анастасійович Дашковський – директор Всеукраїнського науково-дослідного інституту аналітичного приладобудування, голова правління акціонерного товариства "Украналіт", фундатор кафедри наукового та аналітичного приладобудування ПБФ – святкує свій ювілей.  

Народився О.А.Дашковський 26 квітня 1935 р. на Київщині. У 1957 р. отримав диплом КПІ та розпочав трудовий шлях конструктором на заводі ім. Орджонікідзе в м. Подольську. У 1960–1969 рр. працював у СКБ приладобудування і систем управління на посадах провідного інженера-конструктора та начальника конструкторського відділу. Олександр Анастасійович брав активну участь у створенні та становленні Всеукраїнського науково-дослідного інституту аналітичного приладобудування (ВНДІАП), де пройшов шлях від заступника начальника конструкторського відділу до головного інженера. У 1988 р. колектив інституту обрав його директором. За досягнення в галузі аналітичного приладобудування О.А.Дашковський  нагороджений орденом Дружби народів. З 1994 р. О.А.Дашковський поєднує посаду директора інституту з посадою голови правління акціонерного товариства "Украналіт" – провідної наукової організації в галузі аналітичного приладобудування України.

У березні 1989 р. з ініціативи О.А.Дашковського та ректора КПІ П.М.Таланчука в Київському політехнічному на ПБФ було створено кафедру наукового та аналітичного приладобудування для цільової підготовки інженерів зі спеціальності "Приладобудування". У 1998 р. спеціальність отримує назву "Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи", а в 2011 р. – "Прилади і системи екологічного моніторингу".

Олександр Анастасійович стояв біля витоків створення багатьох вітчизняних аналітичних приладів і автоматизованих систем газового аналізу. Під його керівництвом фахівцями ВНДІАП, за участю науковців кафедри розроблені, захищені патентами України і серійно випускаються прилади для контролю головних забруднювачів атмосфери: NO, NO2, SO2, O3, CO, CO2, NH3, CH4, H2S, зокрема й автоматичний переносний багатокомпонентний газоаналізатор 603ЭХ01-3М для моніторингу повітря вздовж автомагістралей, на промислових майданчиках і технологічних ділянках.

У науковому доробку к.т.н., чл.-кор. Академії інженерних наук України О.А.Дашковського монографія "Аналітичні та екологічні прилади і системи",  значна кількість авторських свідоцтв і патентів, понад 100 публікацій у вітчизняній та зарубіжній пресі, робота в редакційній раді журналу "Технология и конструирование в электронной аппаратуре".

Завдяки зусиллям О.А.Дашковського аналітичне екологічне приладобудування сьогодні розглядається як самостійна галузь екологічної науки, а в навчальних планах КПІ висвітлюється з урахуванням концепції екологічної освіти в Україні. За роки педагогічної діяльності Олександр Анастасійович підготував методичну базу і викладав навчальні дисципліни "Системи екологічного моніторингу", "Моніторинг атмосфери", "Чинники успішного працевлаштування за фахом", був керівником багатьох дипломних проектів та магістерських робіт.

Сумлінною працею, доброзичливим ставленням до колег і студентів, постійною  увагою до всіх аспектів діяльності кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем Олександр Анастасійович заслужив вдячність і повагу кількох поколінь приладобудівників.

Науковці та співробітники, аспіранти, студенти і випускники кафедри НАЕПС вітають видатного вченого, організатора вітчизняного аналітичного приладобудування та засновника кафедри з поважним ювілеєм! Здоров'я Вам, шановний Олександре Анастасійовичу, творчого довголіття та нових здобутків!

В.А. Порєв,  д.т.н., завідувач кафедри НАЕПС