Українсько-норвезьке співробітництво: трансфер знань

Упровадження засад та принципів сталого розвитку енергетики для успішного економічного розвитку держави й підвищення її конкурентоспроможності потребує сучасного рівня освіти для фахівців даного напряму. З метою інтернаціоналізації, модернізації та підвищення якості навчального процесу відповідно до вимог Болонського процесу та для забезпечення трансферу сучасних знань у галузі сталого розвитку енергетики з 2011 р. у НТУУ "Київський політехнічний інститут" виконується міжнародний освітній проект "Українсько-норвезьке співробітництво у вищій освіті для сталого розвитку енергетики" (CPEA-2010/10050). Цей проект є частиною програми "Євразія" Норвезького центру з міжнародного співробітництва у вищій освіті. Головними партнерами проекту з української сторони є Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ "КПІ", з норвезької – технологічний факультет Університету Телемарк (Telemark University College) у м. Порсгрунн. Мета проекту – не лише обмін студентами та аспірантами, а й підвищення рівня освіти у сфері сталого розвитку енергетики шляхом впровадження в навчальний процес успішного науково-практичного досвіду Норвегії з енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та моделювання сталих енергетичних систем.

У 2011–2013 рр. спільними зусиллями українських і норвезьких викладачів у рамках проекту було підготовлено, а з цього навчального року розпочато впровадження в ІЕЕ пілотного курсу "Моделювання та комп'ютерне програмування сталих енергосистем". Так, 23 вересня відбувся перший цикл лекцій та практичних занять на тему "Моделювання сталих енергетичних систем". Заняття для українських та іноземних студентів, що навчаються в Інституті енергозбереження та енергоменеджменту, провів проф. Бернт Лі, запрошений у рамках проекту з Університету Телемарк для викладання теорії та практики моделювання сталих енергосистем і створення багаторівневих моделей у середовищі програмного забезпечення "OpenModelica".

Під час занять студенти набули знань та вмінь з моделювання та комп'ютерного програмування комплексних задач за різними напрямами енергозбереження й синхронізації експлуатаційних режимів при використанні енергоефективних процесів і технологій з відновлюваними джерелами енергії в загальній інфраструктурі виробничих систем і процесів. Особливу зацікавленість студенти виявили до прикладів практичного впровадження "OpenModelica" в Норвегії. Так магістр Л. Рубіно, який приїхав цього року навчатися в ІЕЕ з Університету м.Туріно (Італія), відзначив важливість поширення цієї інформації в його рідному університеті, а також прийняв рішення про використання багаторівневих моделей у середовищі "OpenModelica" для виконання завдань його магістерської дисертації. Проф. Бернт Лі також висловив свої позитивні враження від співпраці зі студентами ІЕЕ НТУУ "КПІ".

Заключна частина занять на тему "Моделювання сталих енергетичних систем" у рамках проекту "Українсько-норвезьке співробітництво у вищій освіті для сталого розвитку енергетики" буде представлена проф. Бернтом Лі в ІЕЕ у грудні 2013 р. Тож чекаємо на студентів із сучасним баченням сталого розвитку енергетики в Україні!

 С.П.Денисюк, директор ІЕЕ, проф., д.т.н., зав. каф. електропостачання, Г.Стрелкова, координатор проекту, к.ф.-м.н., доц. ІЕЕ