За розробку енергоефективного обладнання для промисловості доцента ФЕА Сергія Олександровича Бур'яна відзначено премією Президента України для молодих учених на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

Сергій Олександрович – вихованець Київської політехніки. У 2008 р. закінчив університет, з того часу працює на кафедрі автоматизації електромеханічного обладнання та електроприводу. Пройшов шлях від інженера до ст. викладача і доцента. У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію  на тему "Екстремальні енергоефективні електромеханічні системи автоматизації багатоагрегатних насосних установок". Має більше 50 наукових публікацій та методичних робіт, один посібник з грифом НТУУ "КПІ", член редакційної колегії факультетського збірника доповідей "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики".

Робота, відзначена премією, називається "Нові засоби підвищення якості керування електромеханічними об'єктами". Автори розробили наукові основи створення і впровадження у виробництво нових принципів керування електромеханічними системами зі складними технологічними об'єктами, що забезпечують підвищення енергоефективності системи в цілому та нові способи керування машинами подвійного живлення із застосуванням сучасних алгоритмів векторного керування. Тема є вельми актуальною, оскільки нині гостро стоїть проблема економії енергоносіїв та підвищення енергетичної ефективності промислового обладнання. Економічний ефект від впровадження розробки складає 1,25 млн грн на рік.