Бурнашев Віталій Віталійович. Керує рухом та навчає інших

Усе більшої популярності у світі набувають безпілотні літальні апарати (БПЛА). Ширшає сфера їх застосування: від військових заходів до операцій рятувальників, медиків, пожежників, сільського господарства та просто постачання малогабаритних вантажів. БПЛА здатні вести повітряну розвідку і спостереження, передавати фото- і відеоінформацію в режимі реального часу, бути носіями і мішенями, діяти в екстремальних умовах, зокрема на територіях, які зазнали радіаційного, хімічного чи біологічного зараження, в районах катастроф та інтенсивної вогневої протидії.

Тож питання управління такими апаратами на сьогодні є вельми актуальними. Серед науковців Київської політехніки, хто фахово займається автоматичним управлінням польотом безпілотних літальних апаратів, інтегрованими навігаційними системами, управлінням рухом та навігацією роботів, – доцент ФАКС Віталій Бурнашев.

Зацікавився безпілотниками Віталій Віталійович ще зі студентської лави. У 2005 р. він закінчив факультет авіаційних і космічних систем НТУУ "КПІ" й отримав диплом магістра за спеціальністю "Системи керування літальними апаратами і комплексами". З 2005 по 2008 рр. навчався в аспірантурі НТУУ "КПІ", у 2013 р. успішно захистив кандидатську дисертацію, присвячену системам навігації й управління для автоматичної посадки безпілотного літака. У 2008–2011 рр. працював молодшим науковим співробітником науково-аналітичного центру критичних технологій навігаційного приладобудування. З 2008 року – викладач кафедри приладів та систем керування літальними апаратами НТУУ "КПІ". На даний час – доцент цієї кафедри.

В.Бурнашев є автором понад 30 наукових публікацій, у тому числі однієї монографії; чотирьох статей у виданнях, що цитуються в наукометричних базах; 8 – у журналах із списку ВАК України, має один декларативний патент України. Результати наукових досліджень доповідались більш ніж на 20 конференціях, з яких 7 міжнародних. Зокрема, у 2015 р. на конференції і літній школі у Вільнюському технічному університеті ім. Гедимінаса (Литва) за проектом ТЕМПУС – NETCENG "Нова модель третього циклу в інженерній освіті відповідно до Болонського процесу в Білорусі, Росії і Україні". Науковець також брав участь у ІІІ Міжнародній конференції з методів і систем навігації й управління рухом (2014 р.); у п'яти останніх Міжнародних науково-технічних конференціях "Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки" тощо.

В.В.Бурнашев – переможець університетського конкурсу "Молодий викладач-дослідник 2015". Брав участь у виконанні науково-дослідних робіт, що стосувалися проектування й випробування мініатюрних інтелектуальних систем керування безпілотними літальними апаратами та систем запобігання нештатним ситуаціям і їх наслідкам для малих пілотованих чи безпілотних літаків. Нині В.В.Бурнашев є відповідальним виконавцем договору № 6/3240 між НТУУ "КПІ" і Даляньським морським університетом (Китай) зі створення експериментального зразка промислового робота багатоцільового призначення. На кафедрі він відповідає за профорієнтацію старшокласників і роботу з абітурієнтами.

Віталій Віталійович викладає дисципліни "Теорія автоматичного керування", "Системи керування літальних апаратів", "Навігаційні системи літальних апаратів", "Чутливі елементи систем керування літальних апаратів".

Під його керівництвом захищено три магістерських дисертації й 10 бакалаврських дипломних робіт. Також науковець керує роботами своїх підопічних у студентському конструкторському бюро. Спільно вони створюють безпілотні літальні апарати різних схем та бортове обладнання.

Інф. ФАКС