Ви є тут

Бондар Алла Григорiвна – фундаторка кафедри кібернетики ХТП


Фото. Бондар Алла Григорiвна

25 років тому пішла з життя засновниця кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів професор Алла Григорівна Бондар.

Життєвий шлях цієї жінки без перебільшення можна вважати героїчним. Вона народилася 12 травня 1921 року в с. Цибулеве Черкаської області. Після закінчення школи в 1938 році дівчина вступає на факультет хімічного машинобудування Київського індустріального інституту (так тоді називався КПІ).

У 1941 році разом з інститутом евакуюється до м. Ташкента, де стає студенткою механічного факультету Середньо-Азіатського індустріального інституту, який закінчує в наступному році без захисту дипломного проекту. Боротьба з фашистськими поневолювачами не могла залишити осторонь активну патріотку. У жовтні 1942 р. Алла Бондар добровільно вступає до лав Червоної Армії. Спочатку – вона курсант спеціальної військової школи №3, а з березня 1943 р. – у лавах діючої армії. Бойовий шлях А.Г. Бондар пройшла з опергрупою штабу партизанського руху на Західному, а потім на ІІІ Білоруському фронтах. Після звільнення Білорусії А.Г.Бондар було направлено в розпорядження Київського військового округу, а потім призначено на посаду викладача військової кафедри Київського політехнічного інституту. У 1946 р. А.Г.Бондар знову стає студенткою КПІ, захищає дипломний проект і в лютому 1947-го одержує диплом з відзнакою. Далі – робота в КПІ, аспірантура, захист кандидатської дисертації (1952), присвоєння звання доцента (1958). З 1958 по 1967 рр. А.Г.Бондар – заступник міністра ВССО УРСР та міністр просвіти УРСР.

У 1967 р. вона повертається до КПІ й очолює невеликий колектив ентузіастів на кафедрі технології неорганічних речовин та мінеральних добрив. Коли в січні 1974 р. було організовано кафедру кібернетики хіміко-технологічних процесів, її завідувачем стала Алла Григорівна Бондар. Вона зуміла згуртувати однодумців, якi вчили студентів i навчалися самі. Тоді ж було підготовлено перші курси лекцій – “Обчислювальна техніка в інженерних розрахунках” та “Математичне моделювання в хімічній технології” (останній як підручник А.Г.Бондар видала в 1973, а в 1974 р. його удостоєно срібної медалі ВДНГ СРСР). Завдяки методичній досконалості, доступності й простоті математичних викладок, цей підручник не втрачає цінності й користується попитом у студентів донині.

Випуск молодих фахівців збагатив колектив кібернетиків новим досвідом, який був закріплений у навчально-методичних посібниках i книгах: “Планування експерименту в хімічній технології” (А.Г.Бондар, Г.О.Статюха), “Планування експерименту при оптимізації процесів хімічної технології” (А.Г.Бондар, Г.О.Статюха, I.О.Потяженко), “Обчислювальна математика в хімії i хімічній технології” (С.В.Брановицька, Р.Б.Медведєв, Ю.Я.Фiалков). Особливий успіх випав на долю вже згаданого підручника А.Г.Бондар – його було представлено на отримання нею ступеня доктора технічних наук.

Поступово на кафедрі під керівництвом А.Г.Бондар складаються декілька наукових напрямків, розвиток яких привів до створення в 1976 галузевої науково-дослiдницької лабораторії “Проектування типового програмного забезпечення”. Першим головним замовником робіт було Дослiдно-конструкторське бюро автоматики Міністерства хімічної промисловості СРСР під керівництвом Ю.М.Лужкова. Для нього було виконано ряд найважливіших народногосподарських робіт. Їх результати відображені в монографіях “Системне проектування хiмiко-технологiчних комплексiв” (Київ, “Техніка”, 1983 р.) та “АСКТП в металургії” (Москва, “Металургія”, 1987) за участю Г.О.Статюхи та Р.Б.Медведєва.

Міцне становище лабораторії, стійке фінансування з боку Мiнхiмпрому СРСР, постійні замовлення, кваліфіковане керівництво та ентузіазм виконавців давали вiдмiннi результати. Статті в престижних журналах, виступи на конференціях, підручники та монографії, захист дисертацій заклали міцний фундамент нової в Україні наукової школи – кібернетики хiмiко-технологiчних процесів.

Життя А.Г.Бондар передчасно обірвалося в 1981 році в результаті тяжкої хвороби.

Аллу Григорівну Бондар було удостоєно 12-ти урядових нагород, серед них 2 ордени Трудового Червоного Прапора та 10 медалей, вона є автором та співавтором понад 100 наукових робіт, підручників, монографій.

У 1981 р. завідувачем кафедри кібернетики ХТП було призначено доц. Г.О.Статюху, який продовжив справу, розпочату А.Г.Бондар в організаційному, навчальному та науковому напрямках.

Наукові праці, докторські і кандидатські дисертації співробітників кафедри та її випускників заклали основу унікальної наукової школи “Математичне і комп’ютерне моделювання хімічних і технологічних процесів та систем”. Головним досягненням цієї школи є створення на базі системного підходу методології побудови математичних моделей технологічних систем різної природи, різного масштабу і для різних цілей.

Сфера сучасних наукових інтересів кафедри КХТП пов’язана з використанням методів моделювання та оптимізації технологій в хімічній та суміжних (фармацевтичній, харчовій, виробництва будівельних матеріалів) галузях промисловості.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій