Ви є тут

Бояринова Катерина Олександрівна. Досвід старших передає молодим


Бояринова Катерина Олександрівна

У молодіжному середовищі час плине непомітно. Здається, зовсім недавно на ФММ Катя Бояринова опановувала спеціальність "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" та здобувала кваліфікацію магістра, а вже має десять років стажу науково-педагогічної роботи на кафедрі менеджменту.

У 2008 р. вона захистила дисертацію "Механізм організаційно-інфраструктурного забезпечення інноваційного підприємництва" на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, а в 2010 р. отримала звання доцента. Та й нині її важко вирізнити у групі молоді: така ж відкрита посмішка та жага пізнання, як і в її підопічних.

Але наукові інтереси характеризують серйозного дослідника: управління інноваційним розвитком промислових підприємств, інноваційна політика на макро- і мікрорівнях, управління прискореним інноваційним розвитком промислових підприємств, інноваційні управлінські технології. Катерина Олександрівна бере участь у науково-дослідній роботі НТУУ "КПІ", зокрема виконує наукові теми "Підходи до формування складових стратегічного розвитку підприємств в умовах конкуренції" (учасник) та "Управління функціонуванням інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування" (керівник).

К.О.Бояринова є автором більше 70 наукових робіт та 20 навчально-методичних праць, співавтором кількох колективних монографій, навчальних посібників і підручників. Також є науковим керівником дисертаційних робіт аспірантів, переможцем конкурсу "Молодий викладач-дослідник 2013".

Молодий науковець бере активну участь у студентському науковому житті. Здійснює керівництво науковою роботою студентів щодо підготовки статей та доповідей на всеукраїнських і міжнародних конференціях; НДР студентів, які згодом стають учасниками й переможцями всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук; з економіки та менеджменту.

Також К.О.Бояринова є керівником секції за спеціальностями "Менеджмент інноваційної діяльності" та "Управління інноваційною діяльністю"; виконує обов'язки куратора груп. Входить до складу організаційного комітету Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні підходи до управління підприємством", що проводиться кафедрою менеджменту. Здійснює організацію та проведення наукових семінарів студентів.

Нагороджена Грамотою Міносвіти України як науковий керівник переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, Почесною відзнакою вченої ради ФММ за вагомий внесок у розвиток факультету, зміцнення його авторитету, виховання висококваліфікованих фахівців та ін.

Катерина Олександрівна Бояринова завдячує своїми успіхами керівникам факультету та кафедри – висококваліфікованим спеціалістам, досвід яких є корисним для молодого науковця.

Інф. ФММ

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій