Серед рекордсменів НТУУ "КПІ", які впродовж усіх років існування конкурсу "Викладач-дослідник" ставали його лауреатами (5 разів поспіль) – д.т.н., професор кафедри математичних методів системного аналізу ІПСА Петро Іванович Бідюк.

Його наукова діяльність пов'язана із розвитком теорії, методів і алгоритмів математичного моделювання, адаптивного й оптимального керування технологічними процесами і технічними системами. Учений створив наукову школу в галузі моделювання і статистичного прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів різної природи. На основі теорії системного і статистичного аналізу розробив навчальні курси: "Математичне моделювання економіки перехідного періоду", "Статистичні методи прогнозування фінансових процесів", "Байєсівські мережі".

Професор П.І.Бідюк активно співпрацює з міжнародними науковими товариствами "Нелінійний аналіз в економіці та фінансах", "Людський фактор та ергономіка", "Товариство дослідників байєсівських методів аналізу даних". Він активний учасник міжнародних конференцій і семінарів з автоматичного керування, оптимального оцінювання параметрів і станів динамічних систем, що проходять у Польщі (Технічний університет м. Зелена Гура), США (Міжнародний університет Флориди, м. Джексонвіль) та ін. П.І. Бідюк автор 370 наукових праць, 5-ти монографій, 3-х навчальних посібників і 15 винаходів. Основні наукові праці останніх років: "Методи аналізу якості" (2004), "Моделювання і прогнозування нелінійних процесів" (2005), "Методи прогнозування" (2008); "Аналіз часових рядів" (2011); "Проектування систем підтримки прийняття рішень" (2011). Він отримав міжнародну відзнаку "Nelson Butters Award" (США) за кращу наукову публікацію 2005 року.

На запитання, що є головним у його науково-викладацькій діяльності, Петро Іванович відповів: "Прагну навчити студентів раціонально витрачати свій час, приділяючи увагу і навчанню, й дозвіллю. Адже п'ять студентських років промайнуть занадто швидко. І тоді постає питання: "А що ж за плечима?" Колектив нашої кафедри сприяє формуванню студентів як фахівців починаючи з 4-го курсу. На цей час вони вже добре орієнтуються, чим хотіли б займатися, який напрям діяльності найбільш цікавий. Тож визначившись із спеціалізацією, починають активно працювати. Обравши тему досліджень, демонструють цікаві сучасні практичні розробки, магістерська за рік-два перетікає в кандидатську, і от уже колишні вихованці стають колегами, формується наукова школа". Слова не розходяться з ділом, адже Петро Іванович підготував 157 магістрів та 16 кандидатів наук. Нещодавно захистилися: Євген Демківський (2007), Лев Коршевнюк (2007), Олег Митник (2008), Андрій Фефелов (2008), Олександр Терентьєв (2009), Анна Литинська (2010), Арсеній Кроптя (2010), Ярослав Баклан (2011), Наталя Кузнєцова (2011).

Йому цікаво працювати, спілкуватися зі студентами, постійно пізнавати щось нове. "Повторення того, що в підручнику, – говорить Петро Іванович, – не сприяє розвитку, рухові вперед". І хоча нинішній стан економіки країни, а значить і матеріально-технічне забезпечення навчального процесу не додають оптимізму, науковець задоволений результатами своєї праці. Поряд працюють учні, які продовжать його справу.

Н.Вдовенко