Безвесільна Олена Миколаївна. Викладач-дослідник – лауреат Державної премії України

Серед робіт, удостоєних Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 року, зазначено і "Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки", представлений публічним акціонерним товариством "Науково-виробниче об'єднання "Київський завод автоматики імені Г.І.Петровського". До колективу авторів входить і доктор технічних наук, професор кафедри приладобудування КПІ ім. Ігоря Сікорського, заслужений діяч науки і техніки України Олена Миколаївна Безвесільна, з чим ми її щиро вітаємо.

Завдання, розв'язане авторами розробки, надзвичайно важливе, воно дозволяє розширити бойові можливості легкої броньованої техніки. Приладові комплекси стабілізаторів призначені, зокрема, для автоматичного наведення блока озброєння на наземні й повітряні цілі, що маневрують. Фахівці зазначають, що вперше в Україні створено повний цикл розробки, випробування й серійного виробництва комплексу наведення та стабілізації озброєння. За тактичними характеристиками комплекс значно розширює бойові можливості легкої броньованої техніки, полегшує управління баштою, не вимагає перенаведення після пострілу. У розробці використано переважно компоненти та вузли, виготовлені в Україні.

Порівняно із закордонними аналогами комплекс має більшу в 2 рази точність та меншу в 2,5 разу вартість, коефіцієнт корисної дії системи становить 67%. Уже розроблено і впроваджено 250 нових комплексів стабілізаторів озброєння, зокрема в зоні АТО – понад сто комплексів. Результати експлуатації в різних кліматичних та бойових умовах показали переваги нового приладового стабілізатора над закордонними аналогами в тактичному, технічному та економічному планах.

Елементи розробки знайшли відображення в 7 монографіях, 9 підручниках, 285 статтях (65 – у міжнародних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 118 (згідно з базою Google Scholar), h-індекс = 11. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 17 патентами. За даною тематикою захищено 6 докторських та 12 кандидатських дисертацій.

Олена Миколаївна Безвесільна – доктор технічних наук (1991), академік Академії інженерних наук України (1994). У 1972 р. закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю "Гіроскопічні та навігаційні пристрої". У 1977 р. захистила кандидатську, у 1991 р. – докторську дисертації. Професор кафедри приладобудування (12.1991– 05.1992), завідувач кафедри приладобудування (05.1992–06.2001), начальник Головного управління акредитації МОН України (02.1996 – 08.1997), професор кафедри приладобудування (06.2001– по даний час), заслужений діяч науки і техніки України (1999), заслужений професор НТУУ "КПІ" (2007). Очолює спецраду із захисту дисертацій.

Вона автор 950 наукових публікацій, з них 35 монографій, 47 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, 14 підручників та 9 навчальних посібників з грифом МОН України. Сформувала новий науковий напрям у механіці: розробка теорії та принципів побудови нової автоматизованої діагностичної інформаційно-вимірювальної системи  з використанням нових прецизійних чутливих елементів та новітніх комп'ютерних технологій. Підготувала 7 докторів та 13 кандидатів наук.

Олена Миколаївна – академік Академії інженерних наук України з 1994 р., дійсний член Нью-Йоркської академії наук з 1997 р. Дані про неї внесено до біографічних довідників "Хто є хто в Україні", "Імена України", "Жінки України", "Кияни", "Київський літопис ХХІ століття", "Who is who in the world", "Видатні люди ХХ сторіччя", "Успішна жінка України", "Велика Україна, 25 років незалежності", має державні нагороди та відзнаки.

Її наукові дослідження присвячено фундаментальним і прикладним питанням механіки навігаційних приладів рухомих об'єктів, динаміки авіаційних електромеханічних систем, різних напрямів побудови інформаційно-вимірювальних систем та ін. Фахівцям вищої школи, приладобудування та механіки широко відомі монографічні узагальнення О.М. Безвесільної: "Основи теорії та принципи побудови стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки", "Наукові основи побудови прецизійного чутливого елемента комплексу стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки", "Теорія та принципи побудови авіаційної гравіметричної системи", "Щодо виставлення вимірювальних осей акселерометра в умовах рухомої основи", "Оцінка точнісних характеристик у вимірювачах лінійних прискорень", "Про дослідження маятникового акселерометра за допомогою ЕОМ", "Авіаційні гравіметричні системи та гравіметри" тощо.

Професор О.М.Безвесільна одержала важливі результати з фундаментальних і прикладних питань механіки гіроскопічних та навігаційних приладів рухомих об'єктів. Вона керувала науково-дослідними роботами на замовлення Міноборони, Міносвіти, Національного космічного агентства України з найбільш актуальних проблем науки і техніки. До виконання тем залучає аспірантів, докторантів, магістрантів. Сьогодні керує держбюджетною НДР загальним обсягом майже 150 тис. гривень.

Доктор технічних наук О.М.Безвесільна – одна з двох жінок у КПІ ім. Ігоря Сікорського, визнаних викладачем-дослідником протягом усіх років існування конкурсу починаючи з 2006 р. А ще вона напрочуд гарна та стильна. Трудівниця, визнаний лідер. Студентки захоплено відгукуються про свого наставника та беруть за приклад. Колеги говорять з повагою, визнаючи непересічні професійні та особистісні якості науковця. А до анналів Київської політехніки вписано ще одну сторінку про яскраву особистість – викладача-дослідника, лауреата Державної премії Олену Миколаївну Безвесільну.

Ю.В.Киричук, заступник декана ПБФ, д.т.н.