Під таким девізом сьогодні молоді дослідники НТУУ "КПІ" здобувають собі ім'я у вітчизняному та міжнародному науковому середовищі. Серед них і асистент кафедри виробництва приладів ПБФ Наталя Василівна Безугла. За результатами наполегливої праці її визнали переможцем конкурсу "Молодий викладач-дослідник 2014", що вкотре свідчить про високий рівень й результативність дослідницької роботи на приладобудівному факультеті.

Н.В.Безугла у 2007 р. отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю "Лазерна та оптоелектронна техніка". Ще у студентські роки під керівництвом завідувача кафедри професора В.Г.Колобродова почала цікавитись науковою та винахідницькою діяльністю, і до завершення навчання оформила три патенти на корисну модель та опублікувала статтю у фаховому науковому виданні. За досягнення в навчальній, науковій та громадській діяльності була двічі (2005, 2007 рр.) стипендіатом Верховної Ради України.

Після закінчення університету діяльність за фахом продовжила на кафедрі виробництва приладів ПБФ, вступивши до аспірантури під керівництвом професора Г.С.Тимчика. З 2008 р. почала трудову діяльність на посаді асистента. Читає курси "Фізіотерапевтична апаратура" і "Кріогенна медична техніка" та викладає лабораторний практикум, для чого розробила й видала методичне забезпечення. Окрім навчальної роботи, займається методичними (відповідає за розробку навчальних планів для заочної форми навчання) та організаційними питаннями (входить до складу оргкомітету щорічної міжнародної конференції "Приладобудування: стан та перспективи", є секретарем секції "Біомедичне приладобудування та технології").

Основним напрямом наукових інтересів Н.В.Безуглої є сучасні методи та засоби оптичної біомедичної діагностики, за яким вона підготувала до захисту кандидатську дисертацію. Значний інтерес, що приділяється в усьому світі неінвазивним, зокрема оптичним, методикам моніторингу біологічних об'єктів, а також досвід, набутий молодими науковцями КПІ в численних проектах, школах та конференціях, дозволяє університету стояти поряд з провідними вишами та дослідницькими центрами Європи в процесі розробки і впровадження нового класу медичної техніки.

У 2013 р. Н.В.Безугла отримала грант на участь у науковій школі "Біофотоніка-Рига-2013", організаторами якої, зокрема, були Міжнародне співтовариство оптики та фотоніки (SPIE) й Оптичне співтовариство Америки (OSA), де змогла повчитись у провідних науковців світового рівня та отримати відгук і рекомендації за тематикою власних досліджень. Наукові традиції, що їх підтримують молоді дослідники ПБФ, є міцним фундаментом для створення та вдосконалення сучасних інноваційних технологій у різних напрямах приладобудування.

Інф. ПБФ