Підсумки прийому – 2012

На початку нового навчального року традиційно підводяться підсумки вступної кампанії. Останніми роками кожна наступна кампанія несе щось нове. Про перебіг вступної кампанії та підсумки прийому студентів на 1-й і 5-й курси 2012/13 н. р. розмовляємо з першим проректором НТУУ "КПІ" Ю.І.Якименком.

Юрію Івановичу, як Ви оцінюєте цьогорічну прийомну кампанію?

– Роботу з прийому студентів на 1-й курс вважаю загалом успішною.

У поточному році було зареєстровано рекордну кількість заяв на денну форму навчання – 27774 заяви та 264 заяви молодших спеціалістів. Для порівняння, у 2011 р. було подано 17015 заяв та 228 заяв від молодших спеціалістів. Загалом, кількість заяв на напрями в 2012 р. сягнула рекордних 38495 заяв. Активна профорієнтаційна робота, цілеспрямована агітація у школах та містах – усе це і дало такі позитивні результати.

Конкурс за поданими заявами склав 6,4. Для порівняння: у 2011 році – 5,0; у 2010 році – 4,5. При цьому слід також зазначити, що порівняно з минулим роком збільшився план прийому, який, без урахування ВІТІ та іноземних громадян, склав 4352 особи (у 2011 р.– 3436 осіб, у 2010 р. – 4029 осіб).

На які факультети був найвищий конкурс?

– Серед факультетів університету найвищий конкурс був на факультетах лінгвістики (39,00) і соціології та права (30,33). Конкурсний показник для інститутів становив: ВПІ – 16,26; ФТІ – 7,11; ІПСА – 6,06; ІТС – 5,47; ІЕЕ – 4,33; ММІ – 3,27; ІСЗЗІ – 1,26 (що можна пов'язати із специфікою подання документів до ІСЗЗІ). Найнижчий конкурс по факультетах був 3,27 (без урахування прийнятих на базі ступеня "молодший спеціаліст"). Слід звернути увагу на прийом на напрями підготовки, які мають найменший попит: акустотехніка – конкурс на місця держзамовлення 2,91; машинобудування – конкурс 3,0.

Як у цьому році спрацювала система доуніверситетської підготовки?

– Приємно зазначити, що відсоток випускників ФДП серед зарахованих на денну форму у цьому році помітно збільшився. Якщо в 2010 р. цей показник становив близько 20 %, у 2011 р. – близько 18 %, то в 2012 р. склав до 33 %. Найбільше випускників ФДП навчатиметься на ФІОТ, ФЕЛ, ТЕФ, ІПСА.

Додам, що порівняно з минулим роком зросла і кількість медалістів, які стали першокурсниками цього року. Їх зараховано 1080 осіб з 5616 тих, хто подав заяви. Для прикладу – в 2011 р. подали заяви близько 3300 медалістів, з них зараховано 650; у 2010 р. – зараховано понад 800.

Отже, можна сподіватися, що цьогорічні першокурсники будуть добре вчитися з перших днів.

А який стан із заочною формою навчання і студентами-контрактниками?

– Стосовно заочної форми навчання, то за 2000–2007 рр. кількість місць за держзамовленням була майже незмінною – 440-450. Але у 2008 р. план набору за держзамовленням складав 254 місця, а в 2009 р. лише 78 місць. У 2010 р. цей показник становив 141 місце, у 2011 р. – 166, у 2012 р. – 190. Цього року, як і торік, згідно з Умовами прийому до ВНЗ, було дозволено складати вступні випробування особам, які отримали повну загальну середню освіту в 2007 р. або раніше.

Щодо кількості контрактних студентів, то їх цього року зараховано 611 осіб на денну (у 2011 р. – 256) та 63 (у 2011 р. – 101) на заочну форму навчання. Найбільше контрактників-першокурсників навчатиметься на ФІОТ, ВПІ, ФЛ, ФСП.

Скільки студентів прийнято на п'ятий курс?

– На 5-й курс прийнято за держзамовленням спеціалістів на денну форму 1692 особи (у 2011 р. – 1870), за контрактом – 93 (у 2011 р. – 112); на заочну форму – 371 особу (у 2011 р. – 375), за контрактом – 439, (у 2011 р. – 437). Магістрів за держзамовленням прийнято на денну форму 1621 особу (у 2011 р. – 1342), за контрактом – 113 осіб (у 2011 р. – 151); на заочну форму – 6 осіб (торік – теж 6), за контрактом – 74 (у 2011 р. – 53).

– Які завдання Ви ставите перед керівниками науково-навчальних підрозділів щодо підготовки до прийому в наступному році?

– Необхідно і далі розвивати зв'язки зі школами, ліцеями та вищими навчальними закладами освіти I та II рівнів акредитації з метою пропаганди інженерних знань, покращувати роботу філій ФДП, навчально-науково-виробничих комплексів тощо. Важливо вдосконалювати усі складові системи доуніверситетської підготовки – прийом, навчання, навчальні плани. Зокрема, слід узгоджувати навчальні плани за системою школа – ліцей – коледж – університет. З метою пошуку професійно-орієнтованої молоді необхідно посилити увагу до кращих на стадії навчання в системі доуніверситетської підготовки і за результатами профільних олімпіад.

Важливим напрямом нашої роботи є також оптимізація кількості і номенклатури напрямів підготовки, відкриття нових та динамічна зміна існуючих з урахуванням потреб суспільства.

На завершення хочу подякувати всім працівникам приймальної комісії, відбіркових, атестаційних та експертних комісій з усіх предметів і деканам факультетів, плідна і чітка робота яких забезпечила виконання плану набору і гідне поповнення студентського колективу.

Підготувала Н.Вдовенко