Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи щодо підготовки магістрів за спеціальністю 8.05140201 «Біомедична інженерія»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2017 року № 883-А, експертна комісія у складі голови комісії - Злепко Сергія Макаровича, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри біомедичної інженерії Вінницького технічного національного університету та члена комісії - Яворського Богдана Івановича, доктора технічних наук, професора, професора кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя у період з 12 червня по 14 червня 2017 р. здійснила акредитаційну експертизу діяльності Вищого навчального закладу - кафедри біомедичної інженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі БМІ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»), у напрямі підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.05140201 «Біомедична інженерія» галузі знань 0514 «Біотехнологія».

Експертизу проведено у відповідності до вимог, передбачених акредитаційними умовами надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 року № 847, законами України «Про вищу освіту» (1060-12), «Про освіту» (2984-14), Постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 року № 1380 (1380-2003-п) «Про ліцензування освітніх послуг», Постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2015 року № 1187 (1187-2015-п) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».

Долучення Розмір
spec-8_05140201.pdf 2.99 МБ