Відповідно до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затверджених Постановами Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року №978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», від 30 грудня 2015 року №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов впровадження освітньої діяльності закладів освіти», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 13 лютого 2018 року за №166-А, експертна комісія у складі:

  • Жибак Мирон Миколайович – директор Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», – доктор економічних наук, професор, голова комісії;
  • Князєва Олена Альбертівна – професор кафедри економіки підприємства та корпоративного управління Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, доктор економічних наук, професор, член комісії

у період з 28 лютого по 2 березня 2018 року включно провела акредитаційну експертизу з вивчення організаційного, кадрового, навчально-методичного, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства».

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» у державному закладі вищої освіти «Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» [text, uk, .pdf]

Дата події