Відповідно підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України про вищу освіту», пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» (зі змінами та доповненнями) та наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2018 р. № 2535-л «Про проведення акредитаційної експертизи», експертна комісія у складі:

  • Гребенікова Олександра Григоровича - завідувача кафедри проектування літаків та вертольотів Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», доктора технічних наук, професора, голови комісії;
  • Ігнатовича Сергія Ромуальдовича - завідувача кафедри конструкції літальних апаратів Національного авіаційного університету, доктора технічних наук, професора, члена комісії

в період із 12 грудня по 14 грудня 2018 року включно здійснила первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Літаки і вертольоти» зі спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі - Університет).

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України, щодо первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Літаки і вертольоти» спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»