Висновки експертної комісії МОН України, щодо первинної акредитаційної експертизи ОНП «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем» зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології за другим (магістерським) рівнем ВО

Відповідно підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України про вищу освіту», пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» (зі змінами та доповненнями) та наказу Міністерства освіти і науки України від 11 квітня 2019 р. № 268-л «Про проведення акредитаційної експертизи», експертна комісія у складі:

  • Федорович Олег Євгенович - завідувач кафедри комп 'ютерних наук та інформаційних технологій Національного аерокосмічного університету ім. М. С. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», доктор технічних наук, професор, голова комісії
  • Корнієнко Валерій Іванович - завідувач кафедри безпеки інформації та телекомунікацій Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», доктор технічних наук, професор, член комісії
  • Лавров Євгеній Анатолійович - професор кафедри комп'ютерних наук Сумського державного університету, доктор технічних наук, професор, член комісії

в період з 24 квітня по 26 квітня 2019 р. включно здійснила первинну акредитаційну експертизу освітньо-наукової програми «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем» зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі - Університет).

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України, щодо первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем» зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»