Найважливішою складовою діяльності науково-технічної бібліотеки ім. Г.І.Денисенка є поповнення фонду літературою. У перший рік існування КПІ на закупівлю книг було виділено 3 тис. крб, на які придбано 556 книг та 17 назв журналів. Того ж року бібліотека отримала книги в дар від удови проф. О.П. Бородіна (1154 томів), І.Г. Рекашова, В.В. Ігнатовича-Завілейського, департаментів хліборобства, лісового, торгівлі і мануфактур. І пізніше фонди бібліотеки поповнювалися як за рахунок закупівель за кошти інституту, так і завдяки дарувальникам. Зокрема, перший ректор інституту В.Л. Кирпичов у 1902 році передав бібліотеці 300 примірників книг, у 1906 р. вдова проф. М.І. Коновалова передала 921 книгу і журнали з хімії.

Традиція дарувати бібліотеці книги збереглася і сьогодні. Книги дарують автори. У 2009 році подарували свої книги Д.К. Чистилін, О.С. Шнипко, Л.Й. Глухівський, П.П. Лошицький, Л.М. Домбровська, І.К. Покулита, І.В. Мельник, М.Я. Островерхов та інші.

Нашій бібліотеці безкоштовно передають книги різні організації. У цьому році книги нам дарували Видавництво “Наукова думка” (117 прим.), Міністерство науки та освіти України (107 прим.), Державний комітет телебачення та радіомовлення України (2500 прим.), Національна академія наук України (57 прим.), ДНУ “Книжкова палата України ім. Івана Федорова” (196 прим.), Національний інститут стратегічних досліджень (36 прим.), Інститут енциклопедичних досліджень НАН України (3 прим.), Інститут проблем національної безпеки (2 прим.), Видавництво “Кондор” (10 прим.), Міжнародний благодійний фонд “Смолоскип” (3 прим.), Програма сприяння Парламенту України (21 прим.), Рада національної безпеки і оборони України (6 прим.), Українське товариство “Інтелект нації” (134 прим.), Український центр політичного менеджменту (25 прим.).

Прекрасну традицію дарувати бібліотеці книги нині продовжують учені: М.З. Згуровський (350 прим.), Ю.І.Якименко (169 прим.), С.І. Сидоренко (23 прим.), Г.Б. Варламов (4 прим.), В.С. Герасимчук (3 прим.), В.С. Рогоза (13 прим.), О.М. Безвесільна (9 прим.), В.В. Іващенко (25 прим.), П.М. Таланчук (2 прим.), студенти та працівники університету.

Активно поповненням фондів бібліотеки займаються факультети, зокрема в 2009 році – факультет менеджменту та маркетингу (3807 прим.), факультет лінгвістики (300 прим.), фізико-математичний факультет (200 прим.), маємо дарунки і від кафедр. Є багато й інших друзів бібліотеки: Технічний університет Габрово, Університет Штуттгарта, Білоруський національний технічний університет, Державна історична бібліотека України, Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, Львівська комерційна академія, Харківський національний економічний університет, Житомирський державний технологічний університет. Дружина доктора філологічних наук, професора Р.Г. Іванченка передала нам бібліотеку, зібрану її чоловіком (більше 600 прим.), свою бібліотеку передав колишній студент І.В. Раллє (більше 100 прим.)

Усі книги актуальні, містять у собі передовий досвід науки та культури і користуються попитом серед читачів. Ми вдячні всім за безцінні дарунки та добру справу.

В.Г. Дригайло, директор НТБ НТУУ “КПІ” ім. Г.Денисенка, заслужений працівник культури України,
С.Зуєва, зав. відділу комплектування НТБ