Форум партнерства “КПІ запрошує до співпраці” 2009

Щорічно НТУУ “КПІ” проводить Форум партнерства “КПІ запрошує до співпраці” з метою донесення до керівників підприємств, установ та організацій інформації про спеціальності, за якими в університеті готують фахівців (їх 118), спеціалізації та кваліфікаційний рівень випускників Київської політехніки. Між партнерами укладаються договори про фахову профільну підготовку спеціалістів за узгодженими планами і програмами. Розробляються заходи цільового спрямування для підготовки фахівців на замовлення підприємств.

29 жовтня в залі засідань Вченої ради зібралися представники понад ста київських підприємств – нинішніх та потенційних партнерів КПІ, керівники університету, декани, завідувачі кафедр та співробітники, студенти. Перший проректор НТУУ “КПІ” Ю.І.Якименко зробив презентацію про сьогодення Київської політехніки – найбільшого технічного університету на пострадянському просторі та в Європі. Він, зокрема, зупинився на структурі програми підготовки фахівців, вимогах до професорсько-викладацького складу, розвитку матеріально-технічної бази університету, запросивши роботодавців допомагати в оснащенні лабораторій та ін. Юрій Іванович зауважив, що близько половини науково-дослідних розробок, які виконуються в технічних університетах України, провадяться в нашому університеті. Випускники КПІ відповідають вимогам ринку праці, запити на них складають 130-140%, а працевлаштування за двосторонніми угодами – 97-99%.

А.А.Мельниченко, директор центру соціологічних досліджень “Соціо +”, повідомив про результати щорічного моніторингу відгуків роботодавців про наших випускників. Вони засвідчують, що вихованці НТУУ “КПІ” мають позитивний імідж на ринку праці, є конкурентоспроможними та бажаними для роботодавців. Вони мають гарну фундаментальну підготовку, високі кар'єрні сподівання, володіють сучасними ІТ технологіями, іноземною мовою, готові до навчання та вміють засвоювати нове. Єдина, на що звертає увагу частина роботодавців, – мають небагатий досвід практичної роботи за фахом, хоча й починають працювати з 3-4-го курсів.

Директор Інституту післядипломної освіти І.Г.Малюкова поінформувала про діяльність Інституту перепідготовки і підвищення кваліфікації НТУУ “КПІ” та Українського інституту інформаційних технологій в освіті, наголосила, що НТУУ “КПІ” пропонує нові сучасні форми і методи підвищення кваліфікації кадрових працівників підприємств, організацій, установ. Вона запросила представників підприємств до співпраці.

У виступах директора департаменту науково-технічного та інноваційно-інвестиційного забезпечення Мінпромполітики України О.В.Ноговіцина, директора НДІ прикладних інформаційних технологій Ю.В.Єсаулова, заступника директора Інституту проблем міцності НАН України В.В.Харченка та ін. йшлося про позитивний досвід співпраці з НТУУ “КПІ” щодо підготовки фахівців, а також лунали слова подяки професорсько-викладацькому складу нашого університету за добре підготовлених сучасних спеціалістів.

У ході зустрічей та спілкування на кафедрах керівники підприємств, організацій, установ могли обрати фахівця потрібного профільного спрямування, визначитися з необхідними для розвитку їх підприємств спеціальностями тощо.

Саме на таких заходах, зауважив один із присутніх, НТУУ “КПІ” як дослідний університет з'ясовує завдання і питання, які стоять перед реальним сектором економіки держави з метою розробки методик їх розв'язання.

Інф. “КП”