1 жовтня в Національному університеті харчових технологій пройшов Міжнародний круглий стіл «Створення та функціонування інноваційних кластерів», організований МОН України та Німецьким товариством технічного співробітництва. З презентаціями виступили представники МОН України, Мінекономіки України, ВНЗ, інститутів НАН України, Міжнародної фундації сприяння ринку, Української бізнес-асоціації.

Кластер – це група, як правило, географічно локалізованих, взаємопов'язаних виробничих підприємств, закладів інфраструктури, ВНЗ та інших організацій, що взаємодоповнюють один одного на добровільних договірних засадах для досягнення конкретного господарського ефекту та посилюють ринкові конкурентні переваги.

Про важливість розвитку кластерів для європейської економіки свідчить той факт, що в липні 2006 року схвалено «Маніфест кластеризації в країнах Європейського Союзу», а в січні 2008 року у Стокгольмі прийнято «Європейський кластерний меморандум». У вищезазначених нормативно-правових актах ЄС серед прикладів розвитку кластерів у Європі наводиться і позитивний досвід розвитку кластерів у регіонах України (на Поділлі, Поліссі, Прикарпатті та у м. Севастополі).

За підсумками обговорення учасники круглого столу прийняли рекомендації до органів влади, якими пропонують розробити і затвердити концепцію кластеризації економіки України та Державну цільову програму кластеризації економіки України на 2011-2015 роки; включити до навчальних програм ВНЗ вивчення питань теорії і практики кластерної політики як інструменту нарощування конкурентоспроможності економіки країни; сприяти формуванню транскордонних кластерів у регіонах України, що межують з ЄС, країнами СНД і Чорномор'я.

2 жовтня 2009 року у Виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» в рамках Міжнародного форуму «Інноваційний розвиток України – 2009» пройшов круглий стіл «Формування інфраструктури інноваційної діяльності: реалії сьогодення та перспективи розвитку».

На засіданні виступили працівники МОН України, Мінекономіки України, Української асоціації бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів, технопарків, фінансових установ, НТУУ «КПІ» та НАУ. Від нашого університету було представлено презентацію «Інноваційні структури на базі дослідницького університету як складові Національної інноваційної системи», в якій показано досвід створення і функціонування бізнес-інкубатора, технопарку і Наукового парку «Київська політехніка», центру трансферу технологій та менеджменту знань, підготовки магістрів з менеджменту інноваційної діяльності на ФММ (напрями «Менеджмент» і «Специфічні категорії») та фахівців спеціальності «Охорона об'єктів права інтелектуальної власності» у ММІ, можливості наукового парку згідно із Законом України «Про наукові парки» від 25 червня 2009 р. № 1563-IV.

Учасники круглого столу висловлювали пропозиції щодо необхідності створення в Україні сприятливих умов для формування інноваційної інфраструктури та рекомендували органам влади забезпечити виконання положень законодавчих актів та урядових рішень з підтримки інноваційної діяльності, оптимізувати структуру державного управління інноваційними процесами шляхом розмежування повноважень між органами центральної влади; сприяти розвитку інноваційних структур на базі ВНЗ, діяльність яких спрямована на комерціалізацію їхніх наукових розробок; розробити ринковий механізм визначення попиту на інтелектуальний продукт та відповідного задоволення потреб на науково-технологічні розробки.

Сподіваємось, що активність наших науковців у роботі інноваційних структур, створених на базі Київської політехніки, прискорить процес комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, сприятиме покращенню стану економіки держави, переведенню її на шляхи інноваційного розвитку.

В.А.Барбаш, заст. проректора з наукової роботи