Міжнародний рух «Мери за мир» у КПІ

Наш університет є активним учасником співробітництва з науково-освітньою сферою Японії, цей напрям пріоритетний для міжнародної діяльності КПІ. Як колективний член Української Ради Миру Київська політехніка бере участь у миротворчих заходах у контексті цього співробітництва.

НТУУ «КПІ» виступив з ініціативою щодо підтримки ідеалів руху «Мери за мир», а також змісту положень Додаткового протоколу до Договору про нерозповсюдження атомної зброї для досягнення мети без’ядерного світу до 2020 року. Зазначену ініціативу було заявлено у виступі представника України під час круглого столу міністрів освіти країн-членів ЮНЕСКО «Освіта та економічний розвиток» у рамках 34-ої сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у жовтні 2007 року під головуванням Генерального директора ЮНЕСКО п. Коїщіро Мацуури і схвально сприйнято.

Мер м.Славутича підтримав ініціативу НТУУ «КПІ», що була висловлена на сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, і звернувся до мера міста Хіросима п. Тадатоші Акіба з пропозицією про включення до міжнародної організації «Мери за мир» міста Славутича, що є супутником Чорнобильської атомної електростанції. Плідна співпраця організацій та підприємств міста Славутича з НТУУ «КПІ» ведеться з 2001 року, коли в місті було відкрито філію університету.

У червні цього року делегація НТУУ «КПІ» в рамках прийому фахівців JIСА (Jараn Іnternational Соореration Аgеnсу), за сприяння проекту «Українсько-японський центр», відвідала Японію та зустрілася з мером Хіросими паном Тадатоші Акіба – президентом міжнародного руху «Мери за мир», який висловив прохання до КПІ сприяти залученню міст та мерів міст України до цього руху. Мер просив сприяти, щоб Україна підтримала «Протокол «Хіросима-Нагасакі», в якому визначені мета та шляхи створення до 2020 року без’ядерного світу. Одним із перших в Україні ініціативу мера Хіросими підтримав мер  м. Славутича В.П.Удовиченко. У зверненні до мера Хіросими він висловив щире прагнення щодо співпраці за напрямами забезпечення безпеки світової цивілізації, для чого у м. Славутичі існує необхідна матеріальнотехнічна база, зокрема, Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології, до складу якого входить Міжнародна радіоекологічна лабораторія, з урахуванням того, що Японія вже багато років є членом зазначеного Чорнобильського центру.

25 вересня відбувся візит мера Славутича В.П.Удовиченка до Українсько-японського центру НТУУ «КПІ» та презентація проекту «Хіросима – Славутич (Чорнобиль) – КПІ». У зустрічі взяли участь та виступили директор Проекту технічного співробітництва «Українсько-японський центр» JIСА, директор Українсько-японського центру НТУУ «КПІ» п. О.Мідзутані; проректор з міжнародних зв’язків С.І.Сидоренко, а також керівник управління міжнародних зв’язків Б.А.Циганок, учений секретар НТБ С.І.Барабаш, п. М.Фурукава – представник JIСА та ін.

У своєму виступі В.П.Удовиченко, зокрема, зазначив: мери міст можуть і повинні впливати на розвиток світу, щоб він став кращим і безпечнішим. Дорогу подужає той, хто йде. «Мова йде про використання ядерних технологій у світовій історії. Не має значення – чи для воєнних, чи для мирних цілей. Катастрофи мають глобальний характер, розмірковував промовець. – Виникає запитання: як дивитися на світ на базі цих подій, які висновки зробити, програми запровадити?» Володимир Петрович також подякував керівництву НТУУ «КПІ» за створення разом із науковцями з Польщі, Росії, Білорусі Центрально-Східно-Європейського університету сталого розвитку, де готуватимуть фахівців, що працюватимуть над філософією розвитку майбутнього. Установчі документи було підписано в Славутичі, адже саме на базі його Чорнобильського центру можна провадити відповідні наукові дослідження.

Потім В.П.Удовиченко підписав заяву на ім’я мера Хіросими п. Т.Акіба про вступ до міжнародної організації «Мери за мир» та передав її через О. Мідзутані до штаб-квартири організації.

Підсумовуючи, С.І.Сидоренко зауважив: НТУУ «КПІ» і надалі сприятиме розбудові «моста співробітництва» міста Славутича – супутника Чорнобиля та міста Хіросими в різних галузях, таких як освіта, наука, телемедицина, моніторинг здоров’я населення та стану навколишнього середовища, зміни клімату, геоінформатики і сталого розвитку, посиленню історико-культурологічних обмінів та інших складових у людському вимірі, проведенні форуму вчених, викладачів і студентів міст Хіросими і Славутича за участю НТУУ «КПІ» «За мир, взаєморозуміння і співробітництво Японії й України». Він також висунув пропозицію звернутися до вчених різних країн з метою об’єднати їх зусилля для вивчення стану об’єкту «Укриття» та підтримки діяльності Чорнобильського центру м.Славутича.

Інф. «КП»