Ви є тут

Кухарчук Микола Макарович


Фото. Кухарчук Микола Макарович

3 березня 2009 року пішов із життя знаний багатьма колегами професор НТУУ “КПІ”, доктор фізико-математичних наук Микола Макарович Кухарчук.

Микола Макарович народився 6 лютого 1934 р. у с. Грузьки, Бишевського р-ну, Київської обл. За кінчив фізико-математичний факультет Київського педагогічного інституту в 1959 р. З того часу вся його трудова та науково-педагогічна діяльність безпосередньо пов'язана з КПІ, де він пройшов шлях від асистента до професора.

Тут він під керівництвом Ю.Л.Далецького успішно закінчив аспірантуру і в 1966 р. захистив кандидатську дисертацію “Диференціальні рівняння у функціональних похідних і деякі питання варіаційного числення, пов'язані з ними”, а згодом – і докторську “Квазілінійні еліптичні рівняння і нелінійні напівгрупи стискань” (1996). Через рік отримав звання професора. Займав посаду завідувача кафедри вищої математики №3 (1982-1986 рр.) За цей час йому вдалося згуртувати колектив викладачів, які вміло поєднували педагогічну діяльність з науковими пошуками.

Микола Макарович підготував 6 кандидатів наук, був науковим консультантом авторів 3 докторських дисертацій з теорії управління. Він є автором понад 80 наукових праць, посібників, співавтором 3 монографій.

У 1971-1975 рр. М.М.Кухарчук працював на кафедрі математики в Національному інституті нафти в м. Бумердес (Алжир) спочатку викладачем математики, а потім три роки завідувачем кафедри.

У 1978-1980 рр. він був професором кафедри математики Французько-голландського університету і заступником міністра освіти республіки Верхня Вольта.

Наукові праці М.М. Кухарчука стосувались функціонального аналізу та прикладних питань математичного аналізу. Під його керівництвом було одержано ряд результатів у теорії випадкових сигналів і шумів (1967-1971 рр.), що лягли в основу кандидатських дисертацій аспірантів кафедри акустики. Керуючи групою математиків, що вела роботу закритої теми “Шторм” (1985-1990 рр. “Оптимальний синтез та геометрії антен і ін.”), він разом з В.В.Ясінським та С.В.Пасічним опублікував більше 15 робіт у відкритій тематиці. Ці математичні результати лягли в основу багатьох практичних розробок військово-промислового комплексу, деякі його результати з теорії оптимального управління та диференціальних рівнянь знайшли своє застосування в докторських дисертаціях колег.

Працюючи в університеті та поза його межами, М.М.Кухарчук велику увагу приділяв науково-методичній роботі. Під його керівництвом велась госпбюджетна тема (по лінії Мінвузу України) “Неперервна математична підготовка студентів технічних вузів України” (1982-1986 рр.). Для підготовки відділень та факультетів довузівської підготовки ним разом з проф. Ф.П.Яремчуком були надруковані три видання підручників з грифом Мінвузу та значна кількість методичних посібників.

М.М.Кухарчук протягом останніх років був головою журі Малої академії України з математики.

За значні здобутки в науковій та науково-методичній роботі М.М.Кухарчук був нагороджений медалями “1500-річчя Києва”, “Ветеран праці”, мав відзнаку “Відмінник освіти України” та Подяки Міністерства України і керівництва університету. Протягом 1991-1996 рр. був лауреатом фонду Сороса.

Колектив фізико-математичного та інженерно-фізичного факультетів і всі, хто його знав, глибоко сумують і щиро співчувають рідним, близьким і друзям Миколи Макаровича з приводу його передчасної смерті та назавжди збережуть пам'ять про нього.

Колектив співробітників кафедри математичної фізики

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій