Наполеглива праця – запорука успіху. Підготовка висококваліфікованих фахівців 2008

Завдання підготовки висококваліфікованих фахівців для країни стає все більш актуальним і вимагає узгодженості дій усіх ланок та підрозділів, що задіяні в організації навчального процесу.

Департамент навчально-виховної роботи представив 3 березня на Вченій раді університету розгорнутий звіт за 2008 рік, в якому були відображені всі напрямки роботи департаменту: навчально-науковий, навчально-виховний та інтелектуально-культурний, спортивно-оздоровчий та соціальний, а також профілактика правопорушень. До речі, звіт розміщено на сайті департаменту: http://dnvr.kpi.ua

У НТУУ «КПІ» на сьогоднішній день навчається близько 28 тис. студентів денної форми навчання, з них понад 4 тис. навчаються на договірній основі.

Контроль якості навчання студентів здійснюється як протягом семестру під час атестацій, так і за результатами складання сесії, які тісно пов'язані із систематичною роботою студента упродовж семестру.

Позитивна динаміка змін основних навчальних показників успішності студентів університету за останні 5 років свідчить про правильну стратегію діяльності підрозділів університету щодо підвищення якості підготовки фахівців. Обрані пріоритети в роботі викладацького колективу, які пов'язані із посиленням акценту діяльності з кращими студентами, впровадженням сучасних інформаційних технологій і підвищенням рівня забезпеченості самостійної роботи студентів, дають стійке зростання цих навчальних показників. Дані, що наведені в діаграмах, є яскравим тому підтвердженням.

Студенти, які склали сесію у визначений термін, складають 70,5% від їх загальної кількості. При цьому на відмінно склали сесію 12,7%, на відмінно та добре – 40,7%, а 7,4% – лише на трійки, що свідчить про несистематичну, слабку роботу цих студентів протягом семестру. Знаходячись у зоні ризику, студенти, які навчаються лише на трійки, можуть перейти в небезпечну зону відрахувань, з якої за результатами зимової сесії вибуло з університету 1006 студентів. Основна маса відрахованих студентів потрапила до їх числа у зв'язку із низькими показниками в атестаціях. Наприклад, за підсумками двох атестацій протягом осіннього семестру лише 37,2% студентів атестовані з усіх дисциплін. Водночас 416 студентів не атестовані з трьох і більше тих самих предметів. Хоча це на 100 студентів менше порівняно з минулим роком, але це все ще досить значна кількість. Неспроможність чітко організувати себе на виконання навчального плану в семестрі є головною причиною неуспішного складання сесії. І хоча частка студентів, які відраховуються протягом сесій, зменшується, все ж таки не хотілося б втрачати тих студентів, які пройшли нелегкий відбір з числа абітурієнтів, були зараховані до університету і протягом семестру не змогли виховати в собі відповідальність за успішне навчання за обраним напрямом підготовки. На жаль, чимало відраховано і студентів старших курсів.

Разом з цим необхідно зазначити, що якісний склад студентів щорічно покращується завдяки наполегливому оволодінню фундаментальними та спеціальними дисциплінами. Серед кращих студентів є і найкращі, які забезпечують високий рейтинг університету не тільки в Україні, але й за її межами. В першу чергу це 34 лауреати персональних та іменних стипендій державного рівня, в тому числі 5 стипендіатів Президента України та 6 – Верховної Ради України, а також 163 стипендіати іменних та персональних стипендій НТУУ «КПІ».

У 2008 р. 140 студентів університету взяли участь у Всеукраїнських олімпіадах і завоювали 41 призове місце, а 43 студенти університету – у міжнародних олімпіадах і завоювали 11 призових місць. У 2009 році планується участь студентів університету в 46 Всеукраїнських олімпіадах за спеціальностями та у 18 Всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін.

З кожним роком збільшується кількість студентів університету, які отримали можливість через відділ академічної мобільності департаменту підвищити якість своєї підготовки, навчаючись за кордоном. Сьогодні 58 студентів університету проходять навчання в університетах Німеччини, Франції, США, Південної Кореї та інших ВНЗ світу, готуються до захисту магістерських дисертацій і отримання подвійних дипломів.

Важливою складовою підвищення рівня підготовки висококваліфікованих фахівців є наукова та творча складові. Особливу увагу департамент приділяє допомозі Науковому товариству студентів та аспірантів НТУУ «КПІ», яке активно працює із студентами у цьому напрямку. За минулий рік НТСА організувало і провело 7 міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій, олімпіаду з програмування КПІ-ОРЕN, в яких взяли участь 2350 студентів, у тому числі 586 студентів нашого університету.

Важливий соціально-навчальний проект успішно реалізовано Студентським центром праці, який на високому організаційному і змістовному рівні щорічно проводить ярмарки вакансій. У 2008 р. навесні та восени вперше було проведено два таких заходи, на яких запропоновано 1500 вакансій для випускників, що дозволило працевлаштувати 520 студентів.

Суттєве покращення показників навчання демонструють іноземні студенти. На сьогоднішній день в університеті навчаються близько 900 студентів-іноземних громадян із 46 країн світу. Незважаючи на мовні труднощі, незвичні умови проживання, вони успішно оволодівають знаннями у вибраних напрямках. Так, з 594 студентів, які взяли участь в атестації, 143 були атестовані з усіх дисциплін за результатами двох атестацій і лише 28 студентів були неатестовані з трьох і більше дисциплін. З 808 студентів, які брали участь у сесії, лише 11 студентів отримали незадовільні оцінки і були відраховані. В минулому році таких студентів було вдвічі більше – 25 осіб.

Хотілося б звернути увагу студентів на неприпустимість правопорушень у стінах нашого університету, які, на жаль, ще мають місце. Аналіз правопорушень свідчить, що в основному місцем їх скоєння є гуртожитки та територія студмістечка. Так, з 337 правопорушень, скоєних протягом осіннього семестру 2008/2009 н.р., 157 припадає на гуртожитки 128 на так звану «Поляну», яка розташована біля 12 корпусу.

Характерною особливістю серед правопорушень у гуртожитках необхідно назвати одну – переважна більшість (близько 80%) з них скоєна студентами в нічний час з 22.00 до 3.00 – тобто у той час, коли студенти мають відпочивати і готуватися до наступного навчального дня. Окрім того, невеличка частка студентів у цей час по декілька разів за ніч виходять і заходять до гуртожитків, що фіксує перепускна система студмістечка. Такий стан справ з правопорушеннями у студмістечку змушує більш прискіпливо придивлятися до «любителів нічних прогулянок». Переважна більшість таких студентів, як правило, не демонструють успіхів у навчанні і, зазвичай, під час сесії не справляються з сесійним контролем.

Велику роботу із прищеплення студентам навичок здорового способу життя і непримиренного ставлення до проявів вживання алкогольних та спиртних напоїв, наркотичних засобів і тютюнопаління проводить Студентська соціальна служба. З метою профілактики правопорушень в університеті реалізується програма «Формування культури дозвілля як спосіб профілактики негативних явищ в студентському середовищі». Відповідно до цієї програми при ЦКМ працює 16 гуртків за різними напрямками, в тому числі народна капела бандуристів, народна академічна хорова капела, народний естрадний театр аматорів «ЕТА», ліга КВК, ансамбль бального танцю та інші. При малому залі ЦКМ працює DJ-школа, німецькомовний театр, кіноклуб.

Величезні можливості надає університет студентам і для занять спортом. Поряд із спортивними секціями при СТЦ «Київський політехнік» створені гірськолижний клуб «Політехнік» та клуб регбі. Планується створення клубу велоспорту «Велокс». У студмістечку працює клуб спортивного туризму «Скіф». Плануються й інші заходи щодо створення найкращих умов студентам для навчання, реалізації творчих здібностей, занять спортом. У цьому напрямку діяльності як департаменту, так і підрозділів університету ще є значні резерви для покращення рівня організації заходів, їх системності й масовості. Над цим працюють викладачі, вихователі в гуртожитках, тренери в Центрі фізичного виховання і спорту, в якому вже відремонтовано дах зусиллями співробітників ВЕК університету, що дозволяє суттєво збільшити тренування з водних видів спорту як у навчальний, так і позанавчальний час.

Співпраця департаменту, проведення спільних масових заходів з органом студентського самоврядування, а саме із Студентською радою університету, дозволяє сподіватися на більш активну участь студентських мас у загальноуніверситетських заходах, опануванні пішохідної зони по вул. Політехнічній, створенні медіацентру студентства й інших проектах, спрямованих на посилення зацікавленості студентів інтелектуальними, спортивними і культурно-масовими сторонами навчання, відпочинку і перебування у стінах університету.

Попереду ще багато праці, цікавих і творчих проектів. І в цих проектах головним є навчання, здобуття високого рівня освіти з одночасним підвищенням етичного й інтелектуального рівня розвитку молоді та іміджу університету, ім'я якого вже більше 110 років – «Київський політехнічний інститут».

Г.Б.Варламов, проректор з науково-педагогічної роботи