«В2В-маркетинг» на ФММ [2009]

19-20 лютого на базі кафедри промислового маркетингу ФММ пройшла ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «В2В-маркетинг». Конференція проходила за підтримки НТСА НТУУ «КПІ» та генерального спонсора компанії «САН ІнБев Україна».

У перший день пройшла робота секцій «Актуальні проблеми промислового маркетингу в сучасних умовах», «Інноваційний маркетинг в сучасному науково-технічному середовищі», «Стратегічний маркетинг та маркетинговий менеджмент», «Маркетингові дослідження». Кращі доповіді на секціях представили: І.Бабенко, М.Гракова, С.Кирик, Л.Кулиба, А.Овчиннікова, О.Огородніщук, М.Отрода, Я.Приступа, С.Ставська, О.Фурман, Ю.Царан, А.Чуприніна, К.Яворська. Вони отримали дипломи та пам'ятні подарунки.

У рамках конференції відбулася низка майстер-класів та зустрічей, на яких студенти мали нагоду не тільки поспілкуватися з представниками провідних компаній, але й дізнатися про практичні аспекти запровадження маркетингу. Серед запрошених варто відмітити майстер-класи Олександри Ямпольської («TMA draft»), Дмитра Джеджули («Beeline»), а також випускниці кафедри промислового маркетингу НТУУ «КПІ» Катерини Небесної (ТОВ «Астеліт»).

Наступного дня відбулося студентське кейс-змагання, яке полягало у попередньому вирішенні студентами господарської ситуації «Чернігівське Біле» – новинка, що сколихнула пивний ринок України» – та її публічній презентації в залі засідань Вченої ради. Свої рішення представили 6 команд студентів 3-5 курсів. Суддями кейс-змагання виступили викладачі кафедри промислового маркетингу к.е.н., доц. О.В.Бакалінський, ст.викл. Т.В.Співаковська, ас. В.В.Стадніченко, а також маркетинг-менеджер ТМ «Чернігівське» Вадим Ващенко («САН ІнБев Україна»). Результатом змагання стала перемога чотирьох команд: перше місце – Н.Марченко, Н.Стадченко, Т.Ткаченко, О.Цапук; друге – А.Гусиніна, С.Кирик, І.Кіца, С.Поздняков, Т.Сербин, О.Соколов; третє – О.Волянська, М.Магдик, О.Сінішина, О.Хорт. Приз глядацьких симпатій отримала команда 3-го курсу – Ю.Губар, К.Мурга, О.Огородніщук, Я.Приступа, І.Сахно, О.Фурман. За активну участь в обговоренні кейсу грамотами нагородили А.Овчиннікову, Т.Тарасову.

Хотілося б подякувати студентам кафедри промислового маркетингу – організаторам цієї конференції. Серед них Ірина Парсенюк – керівник проекту – та М.Григораш, Ю.Готенко, Ю.Губар, С.Кирик, С.Поздняков, Я.Приступа, І.Сахно, О.Соколов, А.Чуприніна, К.Яворська.

М.Григораш, І.Парсенюк, студентки гр. УМ-41м