Лекція з проблем цифрового телебачення

23 жовтня 2008 року в залі засідань Вченої ради перший заступник директора Державного департаменту з питань зв'язку О.А.Баранов прочитав викладачам, науковцям, студентам нашого університету лекцію “Проблеми впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні”.

На початку лектор наголосив, що право громадян на інформацію гарантується і Загальною декларацією прав людини, і Конституцією України. Згідно зі статтею 19 Загальної декларації прав людини, “Кожна людина має свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію і ідеї будь-якими засобами, незалежно від державних кордонів”. Згідно зі статтею 34 Конституції України, “Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або іншим способом – по своєму вибору”. Сьогодні ці права в Україні забезпечуються не повністю – через недостатню кількість телевізійних каналів і неповне технічне покриття території України (70-97%).

Значною мірою вирішити проблему доступу громадян до інформації можна шляхом впровадження цифрових технологій телерадіомовлення. Це впровадження дасть змогу досягти європейських показників щодо кількості мереж мовлення, програм телевізійного мовлення, підвищити якісні показники телемовлення, суттєво збільшити технічне покриття території України – до 97-100%, знизити вихідну потужність і енергоспоживання передавачів.

Далі лектор висвітлив основні проблеми, які необхідно розв'язати для широкого впровадження цифрового телемовлення в Україні. Необхідно, зокрема, суттєво модернізувати законодавство у сфері телерадіомовлення та телекомунікацій, реформувати систему підготовки кадрів топменеджерів, творчих та технічних працівників, забезпечити організаційні умови для переходу до цифрових технологій мовлення, виконати комплекс заходів із захисту національних інтересів України у сфері телерадіомовлення, створити технічну інфраструктуру цифрового телебачення.

Зрозуміло, що вирішення технічних проблем цифрового телебачення відкриває широке поле діяльності для науковців різних спеціальностей нашого університету. Адже створення технічної інфраструктури включає виробництво апаратури цифрового мовлення та її компонентів, виробництво приймачів цифрового мовлення, а також технічних засобів вимірювань, розробку програмного забезпечення.

Після закінчення лекції О.А.Баранов відповів на запитання слухачів.

Інф. “КП”