VIII Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальний аналіз інформації»

З 14 по 17 травня в НТУУ «КПІ» проходила VIII Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальний аналіз інформації». Конференція, яка проводиться щорічно, продовжує українсько-російський семінар, заснований у 2001 році ініціативною групою представників Російської асоціації штучного інтелекту та факультету прикладної математики НТУУ «КПІ». Незмінним організатором та керівником конференції була професор кафедри прикладної математики Т.А.Таран, яка пішла з життя 17 травня 2007 року.

Географія конференції щорічно розширюється. Упродовж останніх років у роботі конференції брали участь учені з України, Росії, Білорусі, Азербайджану та Польщі. Цього року було представлено близько 70 доповідей, з них понад 30% – співробітниками НТУУ «КПІ», що свідчить про високий рівень наукового потенціалу нашого університету.

Відкрив VIII Міжнародну наукову конференцію «Інтелектуальний аналіз інформації ІАІ-2008» співголова Програмного комітету ІАІ-2008, завідувач кафедри прикладної математики професор О.А.Молчанов. З пленарними доповідями виступили члени Програмного комітету Ю.Р.Валькман (Київ), О.П.Кузнецов (Москва, Росія), В.Л.Стефанюк (Москва, Росія), В.Ф.Хорошевський (Москва, Росія).

Тематика доповідей конференції охоплювала такі напрямки, як інтелектуальний аналіз даних, обробка природної мови, пошук в Інтернеті, подання знань та міркувань, розпізнавання образів, інтелектуальні методи підтримки систем прийняття рішень. Було представлено чимало цікавих прикладних робіт. Участь у роботі конференції молодих учених – аспірантів, магістрів – дала їм змогу ознайомитися з новітніми досягненнями світової науки в галузі створення систем штучного інтелекту, розширити свій науковий світогляд. За підсумками конференції вийшов збірник праць.

Атмосфера вільного професійного обговорення є традиційною для конференції. Гнучкий регламент доповідей дає доповідачам достатньо часу для повідомлень, а слухачам – для запитань та коментарів.

Успішне проведення конференції було забезпечено чіткою роботою оргкомітету конференції під керівництвом декана ФПМ професора І.А.Дички. Члени оргкомітету Є.С.Сулема, С.М.Копичко, О.Л.Темнікова, С.В.Сирота доклали зусиль, щоб підтримати той високий рівень, яким завжди славилась конференція «Інтелектуальний аналіз інформації».

Jun 9, 2008 || Автор: О.Л.Темнікова, ст. викладач ПМ, Руслан Козачок, студент ФПМ