15-17 травня 2008 року в нашому університеті пройшла ХІІ Міжнародна наукова конференція імені академіка М.П. Кравчука. На урочистому відкритті конференції, що відбулося 15 травня в залі засідань Вченої ради, учасників конференції вітали ректор КПІ академік НАН України М.З. Згуровський, заступник міністра освіти і науки України д. фіз.-мат. наук М.В. Стріха, академік НАН України В.С. Королюк (Інститут математики НАН України), президент АН Вищої школи України д. г.-м.н. М.І. Дробноход, декан механіко-математичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка д. фіз.-мат. наук М.Ф. Городній та ін. Виступаючі не тільки вітали учасників конференції, але й говорили про сучасні проблеми математики і математичної освіти в Україні, для розвитку яких свого часу надзвичайно багато зробив М.П.Кравчук.

Михайло Пилипович Кравчук (1892-1942) – найвизначніший український математик ХХ сторіччя. Його наукові праці з вищої алгебри та математичного аналізу, теорії функцій дійсної та комплексної змінних, теорії диференціальних та інтегральних рівнянь, теорії імовірностей та математичної статистики увійшли до скарбниці світової науки. М. Кравчук багато зробив для розвитку математичної освіти в Україні: був засновником математичних кафедр у кількох київських інститутах, створював українську математичну термінологію, організував першу в Україні математичну олімпіаду для школярів.

Перша математична конференція ім. академіка М.П. Кравчука пройшла в нашому університеті 16 років тому, і з того часу з кожною конференцією зростає кількість її учасників і кількість країн, які вони представляють. На цьогорічну 1469 авторів з 22-х країн подали 1163 тези, для участі у конференції зареєструвалося 656 учасників, а за три дні у чотирьох секціях – “Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування”, “Алгебра, геометрія. Математичний та чисельний аналіз”, “Теорія ймовірностей та математична статистика”, “Історія та методика викладання математики” – було заслухано 313 доповідей. За кількістю учасників та науковим рівнем конференція імені академіка М.П.Кравчука може вважатися математичним конгресом.

Але не тільки математичним! Девіз М.П. Кравчука, викарбуваний на пам’ятнику, що встановлений у нашому університеті, – “Моя любов – Україна і математика”. На конференції Україну представляли не тільки математики. На урочистому відкритті конференції вже традиційно виступали митці. Цого разу – читець-декламатор С.Дейчаківський, чудова співачка старший викладач ФМФ Л.Р.Коцюк, хор “Вервиця” під керуванням М. Герцик.

Ще одна особливість конференції – те, як багато зусиль її організатори докладають для того, щоб пам’ять про Михайла Кравчука – як математика, педагога і особистість – жила. На конференції були присутні й виступили і представники с. Човниця з Волині, де народився і провів дитинство Михайло Кравчук, і його правнук – студент ІПСА М.Білий, і колишній студент М.П. Кравчука М.П. Хоменко, і делегація луцької газети “Вільним шляхом”, яка нещодавно видала збірку статей про свого великого земляка, що були опубліковані в цій газеті. Учасники конференції переглянули фільм “Пам’яті Михайла Кравчука”, створений студентами ФМФ В. Діжаком і А. Тимченком.

Пам’ять про великого вченого на конференції була присутня не тільки у виступах. Кожний учасник конференції разом із збіркою матеріалів та програмою отримав ксерокопії кількох газетних статей про Михайла Кравчука, що вийшли за час, який минув після попередньої конференції. У збірнику матеріалів конференції є коротка довідка про математика, а також знайшлося місце і для повідомлення про знайдені нещодавно архівні матеріали про нього, і для спогаду, і для вірша. Але найціннішим подарунком кожному учаснику стала книга проф. ФМФ Н.О.Вірченко “Велет української математики”, видана до 115-ї річниці з дня народження М.П.Кравчука. З книги можна дізнатися про основні праці математика, і основні віхи його життя, в ній є багато фотографій і фотокопій документів. Але головне – завдяки наведеним фрагментам спогадів тих, хто знав Михайла Кравчука, передана велика любов до нього.

Конференція завершилася. Думаю, її учасники вже подумки готуються до наступної.

Автор: В.Петренко

Дата події