На початку нинішнього століття видавничо-поліграфічний комплекс продовжує стрімко розвиватись та поєднуватись з інформаційними технологіями. Динамічно змінюється ринок друкованої продукції та зростають вимоги до якості її виготовлення. Тому нагальною залишається потреба у вивченні нових технологічних процесів, відповідного їм сучасного обладнання, досконалих витратних матеріалів, програмного й апаратного забезпечення для відтворення поліграфічної продукції.

17-18 квітня відбулася чергова VIII Міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів “Друкарство молоде”, яку традиційно проводить у своїх пенатах Видавничо-поліграфічний інститут, і яка також присвячена 110-й річниці Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

І цього року керівництво університету та Видавничо-поліграфічного інституту традиційно патронують проведення науково-технічних конференцій такого рівня. Адже такий форум сприяє вдосконаленню навчального процесу та розширенню можливостей проведення науково-дослідних робіт аспірантами, магістрантами, студентами та їх керівниками із залученням працівників підприємств видавничо-поліграфічної галузі, а представлені тези доповідей молодих науковців свідчать про нові наукові досягнення видавничо-поліграфічного комплексу, зокрема висвітлюють питання взаємовпливу технологічних процесів, витратних матеріалів, устаткування, умов та організації праці на якість поліграфічної продукції та її техніко-економічні показники.

Проведення конференції викликало жвавий інтерес у молодих фахівців видавничо-поліграфічної справи, тому в її роботі взяли участь понад 260 учасників, було представлено до уваги та обговорено понад 180 доповідей, у тому числі пленарних, секційних, стендових.

Учасниками цьогорічної конференції, як і попередніх, були творчі молоді науковці з вищих навчальних закладів України, Республіки Білорусь, Російської Федерації, Польщі. Програмні виступи були насичені новими цікавими доробками з технології, техніки, видавничої справи, економіки, організації видавничо-поліграфічної справи, книгознавства, історії друкарства та дизайну, моделювання та оформлення видань і пакувань.

За рекомендаціями редакційної колегії, організаційного комітету, деканату та кафедр інституту найкращих доповідачів і найбільш активних учасників форуму відзначено грамотами.

Отже, в черговий раз конференція відобразила творчий пошук молодих дослідників та підтримала обмін думок з теоретичних та прикладних проблем друкарства.

Хочеться побажати всім учасникам і організаторам наснаги та оригінальних ідей у подальших здобутках і у царині науки!

Автор: О.В.Зоренко, доцент ВПІ НТУУ “КПІ”, Фото О.Дзюби

Дата події