Молоді науковці НТУУ «КПІ» Марина Шовкалюк, аспірантка кафедри теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ, й Олена Шевченко, шестикурсниця ІЕЕ (спеціальність «Енергетичний менеджмент»), удостоєні другої премії в ІІІ міському конкурсі науково-дослідницьких робіт серед студентів та молодих учених ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації м. Києва 2008 р. «Інтелект молодих – на службу столиці» за проект «Енергозбереження у вищих навчальних закладах м. Києва». Ця робота – результат співпраці молодих дослідників двох ВНЗ м. Києва: НТУУ «КПІ» та НАУ під керівництвом зав. кафедри теплотехніки та енергозбереження НТУУ «КПІ» д.т.н., проф. В.І.Дешка й к.т.н., доц. кафедри автоматизації та енергоменеджменту НАУ В. І.Нерета.

Як повідомили розробники, робота є комплексним науковим дослідженням проблем енергозбереження у ВНЗ м. Києва. Дослідники проаналізували енергоспоживання за 2003–2006 рр. та узагальнили дані енергетичного аудиту двох університетів за ці роки, а також запропонували енергозберігаючі заходи в системах електро-, водо- та теплопостачання на прикладі конкретних об’єктів. Конкурсанти також розрахували економічну ефективність їх впровадження та термін окупності.

Професор В.І.Дешко, розповідаючи про своїх підопічних, наголосив на їх сумлінності та працьовитості. Наставник зауважив, що вони зібрали фактичні дані й провели дослідження щодо дотримання температурного графіка теплопостачання тепловими мережами відповідно до температури зовнішнього середовища, провели порівняння понижуючих коефіцієнтів, регламентованих АК «Київенерго», з понижуючими коефіцієнтами, розрахованими за фактичними даними, та запропонували методику оцінки впровадження енергозберігаючих заходів з визначенням базового рівня теплоспоживання для стандартних погодних умов та дотримання комфортного стану в приміщеннях. Робота має практичне застосування.

Директор КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» Ю.М.Шналь повідомив, що молоді дослідники вдосконалили методику розрахунків в питанні врахування дотримання комфортного стану в приміщеннях при встановленні базового рівня теплоспоживання вищих навчальних закладів. Робота є корисною та актуальною для м. Києва, де витрати на енергоспоживання громадських будинків займають значну частину місцевого бюджету. Результати роботи використовуються при аналізі енергоспоживання, при виборі найбільш раціонального способу вкладання інвестицій в енергозберігаючі проекти та визначенні їх ефективності.

Автор: За інформацією кафедри теплотехніки та енергозбереження

Дата події