Наукові читання, присвячені академіку Л.Д.Ландау

10 квітня 2008 року в НТУУ “КПІ” відбулися наукові читання, присвячені 100-річчю з дня народження лауреата Нобелівської премії академіка Л.Д.Ландау (1908-1968).

Лев Давидович Ландау народився 22 січня 1908 р. У віці 19 років закінчив Ленінградський університет, і в 1927–1929 рр. працював і навчався за кордоном – у Данії (під керівництвом Нільса Бора), Англії, Швейцарії. Зустрічався з А.Ейнштейном, який високо оцінив здібності молодого вченого. З 1932 по 1937 рр. Л.Д.Ландау – керівник теоретичного відділу фізико-технічного інституту в Харкові, з 1937 р. працював у Москві в Інституті фізичних проблем АН СРСР, з 1947 р. – професор Московського університету. Герой Соціалістичної Праці (1954), лауреат Державних премій СРСР (1946, 1949, 1953), лауреат Ленінської премії (1962).

Л.Д.Ландау зробив помітний внесок у розвиток сучасної фізики, зокрема теорії діамагнетизму, теорії надпровідності, квантової електродинаміки, створив загальну теорію фазових переходів другого роду, теорію надтекучості рідкого гелію. Написаний ним спільно з Є.М.Ліфшицем курс теоретичної фізики став невід’ємною складовою фундаментальної підготовки для багатьох поколінь фізиків.

Відкрив читання проректор НТУУ “КПІ” з наукової роботи чл.-кор. НАН України М.Ю. Ільченко. Перед студентами ФТІ, аспірантами і молодими вченими НТУУ “КПІ” з доповіддю “Педагогічна діяльність Л.Д.Ландау” виступив директор Інституту магнетизму НАН України академік НАН України В.Г.Бар’яхтар. Він також поділився спогадами про декілька зустрічей з Л.Д.Ландау. Із доповіддю “Гелій і надпровідність в дослідженнях Л.Д.Ландау” виступив академік НАН України, д.ф.-м.н., проф. НТУУ “КПI” В.М.Локтєв. чл.-кор. ДСВ РАН, проф. НТУУ “КПІ”, д.т.н. О.Т.Богорош зробив доповідь на тему “Вода як критерій життя”.

Автор: Інф “КП”