Безвесільна Олена Миколаївна. Вітаємо з ювілеєм

Колектив приладобудівного факультету та кафедри приладобудування НТУУ “КПІ” вітає автора 372 наукових праць (у тому числі 7 підручників, 7 навчальних посібників, 19 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, 9 монографій), видатного науковця та педагога, доктора технічних наук, професора кафедри приладобудування, заслуженого діяча науки і техніки України, чудову людину та чарівну жінку Олену Миколаївну Безвесільну з ювілейним днем народження.

Олена Миколаївна закінчила Київський політехнічний інститут у 1972 р. Пройшла шлях від асистента й доцента до професора, завідувача кафедри приладобудування. Нині – професор цієї кафедри. У 1977 р. захистила кандидатську, у 1991 р. – докторську дисертації. Професійно, на високому рівні, досконало й кваліфіковано виконує всі види робіт: педагогічну, наукову, методичну та організаційну.

Найбільш відомі її підручники: “Інформаційно-комп’ютерні системи та технології. Експериментальні дослідження в галузі вимірювання механічних величин” (2007 р.), “Перетворюючі пристрої приладів та комп’ютеризованих систем” (2006 р.), “Технологічні вимірювання і прилади” (2005 р.), “Вимірювання гравітаційних прискорень” (2003 р.), “Вимірювання прискорень” (2002 р.), “Витратометрія” (1996 р.), “Перетворюючі пристрої приладів” (1994 р.) та навчальні посібники: “Інформаційно-комп’ютерні системи та технології“ (2007 р.), “Технологічні вимірювання та прилади”, “Перетворюючі пристрої приладів та комп’ютеризованих систем” (2007 р.), “Підготовка магістрів та виконання магістерської атестаційної роботи” (2006 р.), “САПР в дипломному та курсовому проектуванні” (2002 р.), “Засоби вимірювання маси та ваги” (1996 р.), “Відлікові та реєструючі пристрої приладів” (1993 р.), “Перетворюючі пристрої приладів” (1980 р.).

О.М.Безвесільна підготувала 4 докторів та 4 кандидатів наук, нині готує 4 докторантів та 4 аспірантів. Є головою спеціалізованої Ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій (з 1994 р.).

Фахівцям вищої школи, приладобудування та механіки широко відомі 9 монографічних узагальнень О.М. Безвесільної: “Теорія та принципи побудови авіаційної гравіметричної системи”, “Щодо виставлення вимірювальних осей акселерометра в умовах рухомої основи”, “Оцінка точністних характеристик у вимірювачах лінійних прискорень”, “Про дослідження маятникового акселерометра за допомогою ЕОМ”, “Авіаційні гравіметричні системи та гравіметри”(2007 р.) та інші.

Професор О.М.Безвесільна одержала важливі результати з фундаментальних і прикладних питань механіки гіроскопічних та навігаційних приладів рухомих об’єктів. Вона керувала науково-дослідними роботами на замовлення Міноборони, Міносвіти, Національного космічного агентства України з найбільш актуальних проблем науки і техніки. До виконання тем залучаються аспіранти, докторанти, магістранти. Сьогодні керує держбюджетною НДР загальним обсягом майже 100 тис. гривень. Визнана викладачем-дослідником НТУУ “КПІ” у 2006 та 2007 рр.

Доктор технічних наук О.М.Безвесільна запрошувалась до спільної наукової роботи та читання лекцій у закордонних університетах, входила до складу оргкомітетів та учасників авторитетних міжнародних науково-технічних конференцій.

Олена Миколаївна Безвесільна – заслужений діяч науки і техніки України (з 1999 р.), академік АІНУ, Нью-Йоркської академії наук (з 1999 р.). Відомості про неї внесено до біографічних довідників “Імена України”, “Жінки України”, “Who is who in the world”, “Видатні люди ХХ сторіччя”.

Нагороджена знаком “Відмінник освіти” (1996 р.), Почесною грамотою Міносвіти України (1997 р.), має Подяку голови Київської міської державної адміністрації (1998, 2002 рр.), нагороджена знаком “За наукові досягнення” (2007 р.), грамотою НТУУ “КПІ” “За наукові досягнення” (2007р.).

Feb 26, 2008 || Автор: Колеги, співробітники та численні учні зичать вам, Олено Миколаївно, здоров’я, наснаги та творчого довголіття.