Співробітництво задля безпеки життя: азбест

Одним із небезпечних для людини хімічних факторів є азбест. Його волокна, що у багато разів тонші за волосину, проникаючи в організм, не виводяться з нього і не розщеплюються.

У 1976 році Міжнародний центр досліджень раку класифікував азбест як канцерогенну речовину. Та цей будматеріал продовжують широко використовуватися в країнах СНД, тож під його небезпечним впливом живуть і працюють сотні тисяч людей. Проблема використання азбесту набула сьогодні міжнародного значення.

Міністерство охорони здоров’я Республіки Литва разом із Міністерством освіти і науки України намагаються спільними зусиллями вирішити проблему контролю над використанням азбесту. До цієї роботи нині залучено: Інститут гігієни Литви (м. Вільнюс), Центр медицини праці Литви й Інспекція охорони праці Литви, а також міжуніверситетський медико-інженерний факультет (ММІФ) НТУУ «КПІ».

Інститут гігієни Литви протягом кількох років займається проблемою азбесту. Керівником цих робіт є Гражина Смоліанскієне. За даними їхніх досліджень, проведених у 2006 році, вплив азбесту спричинив 3-4% від числа щорічних випадків захворювання на рак легень.

Значний досвід у вирішенні науково-дослідних завдань медико-біологічного профілю накопичено на медико-інженерному факультеті КПІ. Тож між Інститутом гігієни та ММІФ (декан проф. В.П.Яценко) за підтримки Міністерства освіти і науки України було укладено міжнародний договір на проведення науково-дослідної роботи з модернізації збору даних і статистичних біомедичних методів їх обробки для досліджень азбесту і важких металів. Відповідальним виконавцем проекту від України є асистент ММІФ Ольга Кисельова. Партнером проекту із забезпечення технічного базису досліджень є представник ММІФ у країнах Балтії – литовське підприємство «J. ir A. Romanov» (директор Олександр Романов).

На першому етапі було проведено порівняльний аналіз методів оцінки забруднення азбестом повітряного середовища робочої зони промислових підприємств, що застосовуються в Україні та Литві, і доведено необхідність статистичної обробки одержуваних даних. Дано оцінку ефективності програмно-апаратного комплексу LabVIEW при розрахунках рівнів забруднення. Завершився перший етап спільним семінаром «Актуальність міжнародного співробітництва для проведення досліджень і превенції впливу азбесту» на базі Інституту гігієни в м. Вільнюсі. Крім безпосередніх виконавців проекту, на семінарі були присутні представники державних служб: секретар Міністерства охорони здоров’я Республіки Литва Р.Сабаляускас, директор Департаменту суспільного здоров’я Міністерства охорони здоров’я Республіки Литва А.Чепонавичус, директор Інституту гігієни доктор Р.Янкаускас, керівник Центру робочої медицини доктор С.Вайнаускас, завідувач лабораторії хімічних досліджень Д.Адамонієне, керівник відділу наукових досліджень доктор Б.Паярскієне, провідний спеціаліст відділу наукових досліджень доктор Р.Петраускайте-Еверат, керівник відділу інформації Ш.Генієне, заступник завідувача відділу гігієни праці Державної інспекції праці А.Ейникієне.

Наступний етап спільних досліджень передбачає створення біомедичних статистичних моделей для аналізу впливу на організм людини азбесту і важких металів.

Азбест був і залишається канцерогеном для людини. Однак співробітництво наукових організацій України й Литви є одним із перших кроків до того, щоб азбест залишався в надрах землі і людство почало жити без нього.

Nov 30, 2007 || Автор: Ольга Кисельова, асистент ММІФ