27 червня 2007 р. зроблено суттєвий крок до інтеграції України в інформаційний простір Європи – у Лондоні було підписано Угоду про взаємоз’єднання національної науково-освітньої телекомунікаційної мережі “УРАН” з Пан’європейською науково-освітньою мережею GEANT2.

Угоду підписано між Delivery of Advanced Network Technology to Europe (DANTE), яка є компанією-оператором GEANT2, та Асоціацією користувачів національної науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН (URAN – Ukrainian Research and Academic Network), що заснована 40 університетами та науково-дослідними установами України.

Члени Асоціації представляють усі регіони України. Базовою організацією УРАН є Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”.

Ця подія відкриває нові можливості для України щодо входження до європейського інформаційного простору і доступу до наукових і освітніх інформаційних ресурсів, зокрема, електронних бібліотек, баз даних і знань, інформаційних пошукових систем, до віддалених центрів суперкомп‘ютерних обчислень і наукових даних, ресурсів дистанційного навчання тощо.

Сьогодні до GEANT2 підключено 34 європейські країни. Національні науково-освітні мережі країн-членів GEANT (за принципом “одна національна мережа”–“одна країна”) мають високошвидкісний доступ до інформаційних і обчислювальних ресурсів по спеціалізованих каналах передачі даних із швидкістю більше 500 Гб/с. Загалом до GEANT мають доступ понад 3 млн науковців, які представлять більше 3500 університетів і наукових установ Європи.

Таким чином, до початку нового навчального року (1 вересня 2007 року) через мережу УРАН матимуть можливість використання інформаційних ресурсів GEANT майже 100 університетів і наукових установ у 18 регіонах України, а також інші науково-освітні заклади, які за цей час приєднаються до мережі УРАН, що є відкритою для участі у ній будь-яких освітніх і наукових закладів України.

Здійснені кроки відповідають завданням Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” на 2006-2010 роки”, яка передбачає розбудову інфраструктури УРАН та її підключення до трансєвропейської наукової мережі GEANT2.

Партнерами і базовими вузлами УРАН у регіонах України є найбільші технічні університети, зокрема, політехніки з Харкова, Донецька, Львова, Одеси, Національний гірничий університет (м. Дніпропетровськ) та ін.

На базі мережі УРАН функціонують система дистанційної освіти, мережа електронних бібліотек, інформаційно-виробнича система “Освіта”, створюється Grid-інфраструктура. Нові можливості щодо розвитку інформаційної інфраструктури УРАН з`явилися з відкриттям в НТУУ “КПІ” Центру суперкомп’ютерних обчислень і Української філії Міжнародного центру даних. Ці проекти реалізуються університетами та науковими установами, включаючи науковий парк “Київська політехніка” у співпраці з провідними ІТ компаніями, зокрема, CISCO, Intel, Microsoft та ін.

Sep 6, 2007 || Автор: Інф. “КП”

Дата події