25-26 травня 2007 року на базі факультету соціології та кафедри психології і педагогіки НТУУ “КПІ” відбувся щорічний київський форум “Етичні та духовні аспекти розвитку людини і суспільства”, який уже всьоме зібрав людей доброї волі: освітян, медиків, учених, громадських діячів з різних міст України, з різних країн світу.

Традиція цих форумів зародилася завдяки співпраці нашого університету та групи громадських організацій з Інститутом планетарного синтезу (Женева) – міжнародною організацією, яка має представництва у 67 країнах світу і є консультантом двох Комітетів ООН: з питань свободи релігії та з питань духовності, цінностей і глобальних проблем.

Доба єдиного людства наблизилась: настав час мислити категоріями єдиної родини, єдиного життя, єдиного людства. Результатом нових уявлень про світ має стати встановлення гармонійних людських відносин, що знайде своє відображення в усіх сферах життя. Сьогодні велика кількість людей скеровує зусилля на відновлення моральних цінностей, на створення засад нового мислення; зростає загальне прагнення гармонійних людських відносин, що перш за все відображується у сімейному житті, в системах освіти, виховання, охорони здоров’я.

У рамках форуму відбулися два пленарні засідання: “Етичні засади майбутньої цивілізації” і “Духовні аспекти здоров’я людини і суспільства”. Увагу зібрання привернула доповідь генерального секретаря Інституту планетарного синтезу Рудольфа Шнайдера “Живий синтез – основа правильних людських стосунків”.

Динамічно, інформаційно насичено пройшли круглі столи:

– Етичні та духовні аспекти освіти й виховання;

– Дитина-родина: нова парадигма взаємовідносин;

– Духовні виміри соціально-політичного життя;

– Шляхи розвитку екосистеми планети Земля;

– Етика спілкування як основа здоров’я;

– Енергія нової доби: здоров’я людини та суспільства.

Форум – це також творчі майстер-класи, відеофільми, музика, а головне – розкіш спілкування, свято порозуміння.

Сподіваємося, традиції форуму будуть продовжені.

Автор: С.Гавриленко, О.Винославська, С.Тимченко, члени оргкомітету Форуму

Дата події