13 лютого в нашому університеті перебував з візитом проректор з міжнародних зв’язків Політехнічного університету м.Турин (Італійська Республіка) Карло Нелді. Він і ректор нашого університету М.З.Згуровський підписали договір про партнерство, співробітництво та науковий обмін (на фото).

Сторони домовились про співробітництво в галузях космічної техніки, інформатики та комп’ютерних технологій, мікроелектроніки, екології, нанотехнологій.

Договором передбачено обмін досвідом роботи з питань методики підготовки висококваліфікованих фахівцівів, комп’ютеризації навчального процесу та науково-дослідної роботи, обмін науковою та науково-методичною літературою, взаємне запрошення викладачів та наукових співробітників на конференції, семінари, наукові симпозіуми; навчання студентів на підготовчому відділенні та факультетах, підготовка наукових кадрів через аспірантуру, докторантуру згідно з міждержавними угодами та на підставі контрактів; публікації статей вчених у виданнях вузів-партнерів, відрядження професорсько-викладацького складу з метою читання циклів лекцій, інформування про навчальні програми, реформування навчального процесу та інше.

Автор: Інф. “КП”