Підсумки конкурсу на кращу академічну групу 2006

Третій рік поспіль в нашому університеті проводиться конкурс на кращу академічну групу. Цього року в ньому взяли участь 47 академічних груп, які представляли 17 факультетів/інститутів.

Мета конкурсу – підвищення якості успішності студентів, а також активності студентства в науковій і суспільній діяльності. Конкурс проводиться у два етапи – факультетський/інститутський та університетський

Критеріями відбору груп на факультетському рівні є середній бал успішності групи за результатами зимової та літньої екзаменаційних сесій попереднього навчального року, наукові публікації студентів та публікації в ЗМІ, участь студентів групи в науковому, громадському, спортивному і культурному житті університету та рівень їхньої активності у відповідних заходах.

Спеціальною комісією, створеною на факультеті/інституті відповідно до Положення про щорічний конкурс на кращу академічну групу університету, визначаються групи, які зайняли перші три місця. Ці групи можуть бути заохочені факультетом/інститутом.

На другому етапі конкурсу, що проводиться адміністрацією університету, студентською радою та профкомом студентів НТУУ “КПІ”, здійснюється уточнення та обробка даних про академічні групи-переможниці на факультетах/інститутах. Спеціальна комісія (журі) підводить підсумки конкурсу, враховуючи ті самі критерії, що запроваджені й для першого рівня конкурсу.

За підсумками конкурсу визначаються групи-переможниці, які нагороджуються дипломами відповідно 1, 2 та 3-го ступенів і грошовими преміями за рахунок коштів централізованого фонду соціальної допомоги студентам, аспірантам та докторантам університету, а група, що посіла перше місце, додатково – екскурсією по історичних і культурних місцях України.

За підсумками конкурсу на кращу академічну групу за 2005/2006 навчальний рік групою-переможницею стала академічна група УК-21м (ФММ) (староста – Марія Заборовець, куратор – доц. О.В.Стець).

Друге місце присуджено академічній групі ТЯ-31 (ТЕФ) (староста – Михайло Смитанюк, куратор – доц. А.Ф.Васильєв); третє місце поділили академічні групи ХН-22 (ХТФ) (староста – Тетяна Бойко, куратор – доц. Н.М.Толстопалова) і ОЗ-42 (ІЕЕ) (староста – Владислав Щученко, куратор – доц. С.П.Пушкін).

Такі факультети/інститути, як ФАКС, ФП, РТФ, ФЛ, ФТІ, ВІТІ, ІПСА, ФІОТ не взяли участі в цьогорічному конкурсі на кращу академічну групу.

Вітаючи переможців, сподіваємось, що конкурс на кращу академічну групу університету 2006/2007 навчального року буде більш масовим.

Автор:Інформація департаменту навчально-виховної роботи
На фото: Робота конкурс "Таланти КПІ" Ходак Катерина, Троянди
ХТФ,ХЕ-81, 4 курс (III місце у номінації „Моя маленька батьківщина")