Результати першої весняної атестації 2005-2006 н.р.

Однією з традицій університету, спрямованих на покращення і контроль якості навчання стало проведення щосеместру двох атестацій.

Перша атестація у весняному семестрі поточного навчального року тривала з 27 березня по 1 квітня. Загальна кількість студентів, які брали участь в атестації, порівняно з минулим роком зменшилася приблизно на 1000 осіб і становить 19802 студенти. При цьому кількість таких студентів коливається від 179 на ФФВС до 1742 на ФЕЛ.

На діаграмі наведені певні результати весняної атестації поточного семестру порівняно з аналогічною атестацією 2004/2005 навчального року. Аналіз атестацій показує, що частка різних категорій студентів залишається практично стабільною: так, частка студентів, які атестовані з усіх дисциплін, складає 42,2 % (рік тому 42, 8%), а частка студентів, які неатестовані з трьох і більше дисциплін – 20,8 % (20,3 %). Разом з тим приємно відзначити, що з року в рік зменшується кількість студентів, неатестованих з усіх дисциплін: якщо рік тому таких студентів було 121, то зараз їх 88.

Певне занепокоєння викликає те, що порівняно з минулим роком частка студентів 4-го курсу, які атестовані з усіх дисциплін, зменшилася з 50,8 % до 43,9 %, а частка студентів, які неатестовані з трьох і більше дисциплін – зросла з 15,4 % до 17,3 %. Цим студентам треба замислитися над ситуацією, що склалася, тим більше, що невдовзі їм буде необхідно проходити державну атестацію на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

Дуже прикро також, що дехто з майже 4000 студентів перших чотирьох курсів, які мають три і більше неатестацій, може потрапити до числа тих, кого за поданням факультетів та інститутів відповідно до “Положення про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ” буде відраховано з університету ще до початку літньої сесії. Та чи варто спокушати долю? Адже час для того, щоб мобілізуватися і виправити ситуацію ще є.

ЧАСТКА СТУДЕНТІВ, ЯКІ НЕАТЕСТОВАНІ З ТРЬОХ І БІЛЬШЕ ДИСЦИПЛІН (РОЗПОДІЛ ПО ФАКУЛЬТЕТАХ ТА ІНСТИТУТАХ,%)

(порівняння результатів І атестації весняного семестру 2004/2005 і 2005/2006 навчальних років)

Автор: І.О. Мікульонок, начальник відділу навчально-виховної роботи